مثبت

از ویکی‌واژه

(مُ ثَ بَّ)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

(اِمف.)

 1. محکم کرده، استوار کرده.
 2. برجای داشته.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

(مُ ثَ بِّ)

 1. محکم کننده، استوار کننده.
 2. برجا دارنده.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

(مُ بَ)

ریشه‌شناسی[ویرایش]

صفت[ویرایش]

 1. ثبت شده.
 2. استوار شده، برقرار.
 3. ثابت شده، مدلل.
 4. دارای جنبة موافقت و پذیرش.
 5. خوشایند و خوب.
 6. ویژگی کمیتی بزرگ تر از صفر (ریاضی)

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

(مُ بِ)

 1. ثابت کننده، مدلل سازنده.
 2. استوار کننده.
 3. ثبت - کننده.

جمع[ویرایش]

 1. مثبتین.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

عربی[ویرایش]

(اِ

(اِ

برگردان‌ها[ویرایش]

ایتالیایی

صفت[ویرایش]

positivo

صفت[ویرایش]

obiettivo

انگلیسی
positive