yea

از ویکی‌واژه

انگلیسی[ویرایش]

قید[ویرایش]

yea (نسبی نیست)

اسم[ویرایش]

هم معنی[ویرایش]

متضاد[ویرایش]

تحریف[ویرایش]