مدرک

از ویکی‌واژه

(مَ رَ)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

  1. دلیل، سند، مأخذ.

جمع[ویرایش]

مدارک. ؛ ~ تحصیلی نوشته‌ای رسمی که نشان می‌دهد شخصی دورة تحصیلی معینی را گذرانده‌

استعاره[ویرایش]

  1. ~ ِ تخصصی نوشته‌ای که نشان می‌دهد شخصی تخصص در یک رشته عم لی یا فنی را گذارنده‌

استعاره[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(مُ رِ)

  1. دریابنده، درک کننده.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

عربی[ویرایش]

(اِ

ایتالیایی

اسم[ویرایش]

documento

alibi

اسم[ویرایش]

attestato

انگلیسی
witness