پرش به محتوا

مقالة

از ویکی‌واژه

فارسی

[ویرایش]

گونه های دیگر نوشتاری

[ویرایش]

ریشه لغت

[ویرایش]
  • زبان معیار باستان

آوایش

[ویرایش]
  • /مَق/آل/عت/

اسم مرکب

[ویرایش]

مقالة

  1. گاهی برخی واژه‌های عربی بهتر از واژه‌های فارسی کهنه بودن واژه را نشان می‌دهند و این حاکی از سیطره زبان معیار باستان بر جهان باستان است.

کهن واژه

[ویرایش]
  1. مقالة ممکن است به سه بخش مُق - آل - عت قابل تجزیه باشد؛ که مفهوم کلی از آن، فرد یا شخصی از طبقه یا ایل مغان بوده است.

منابع

[ویرایش]
  • فرهنگ شمس