پرش به محتوا

موسی‌کو‌تقی

از ویکی‌واژه

موسی کو تقی [۱][۲]

فارسی[ویرایش]

تَ

اسم[ویرایش]

  1. گونه‌ای پرنده از تیرهٔ کبوتریان و راستهٔ کبوترسانان و شبیه قمری معمولی، اما کوچکتر از آن است. یاکریم. کوکوستو. قمری. فاخته.
موسی ‌کو ‌تقی. یاکریم. قمری خانگی

گویش مناطق مختلف[ویرایش]

  1. پرنده‌ای کوچک‌تر از کبوتر و به رنگ تقریباً خاکی که در شهرها زیاد است. تهرانی‌ها به آن قمرى و یاکریم و خراسانی‌ها به آن «موسی ‌کو ‌تقی» و کرمانی‌ها به آن پختو و یزدی‌ها به آن فاخته و کاشانی‌ها به آن قوقو و اصفهانی ها به آن پاختر و بلوچ ها به آن شانتول یا کپوت می گویند.‬‎