ناک

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

  1. پسوندی است که با الحاق به اسم، صفت یا بن مضارع تشکیل صفت دهد و معنی آن با، پر، آورد، ور، مند، گین، آگین، آلود و مانند آنهاست: اندوهناک، دردناک.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

ریشه‌شناسی[ویرایش]

صفت[ویرایش]

  1. آلوده، آغشته.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

صفت[ویرایش]

(عا.)

  1. لات بی چیز، آن که آه در بساط ندارد.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

انگلیسی
flimsy