هی

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

هُیْ :(hoy) در گویش گنابادی یعنی آهای ، های. این واژه برای اشاره کردن و جلب توجه کسی به سخن مخاطب یا خود مخاطب بکار میرود.در گویش گنابادی یک واژه آوایی میباشد.

برگردان‌ها[ویرایش]

انگلیسی
hey