وراوردن

از ویکی‌واژه

وَرْاَوُردَن :( warawordan) در گویش گنابادی فعل لج کردن ، لجبازی