صفحه‌های محافظت‌شده

پرش به ناوبری پرش به جستجو

در این صفحه فهرست صفحات موجود است که در حال حاضر محافظت شده اند. برای فهرست عنوان‌هایی که از ایجاد محافظت شده‌اند، به عنوان‌های محافظت‌شده مراجعه کنید.

صفحه‌های محافظت‌شده
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر
برچسب زمان صفحه انقضا کاربر محافظت‌کننده پارامترهای محافظت دلیل
ناشناس ویکی‌واژه:Nospam۴٬۲۲۴ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده، آبشاری
ناشناس الگو:ویرایش زیرصفحه۱٬۰۴۴ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس الگو:چر۲۸۴ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:رچ۷۰ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:حرف۴۰ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:پروژه‌های خواهر۳٬۱۹۸ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس بحث کاربر:مردتنها۲۹ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Accesskey-watch۱ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Tooltip-watch۳۹ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ویکی‌واژه:همه‌ی صفحات بر اساس عنوان۲۰۹ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس کاربر:Mardetanha۲٬۴۶۵ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس فرج۱٬۰۴۱ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس کس۲٬۷۵۷ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس الگو:آغازه۲٬۶۶۴ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:فهرست الفبایی۳٬۰۳۲ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:چم۱۶٬۶۵۱ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:پرچم۹٬۹۷۱ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس کاربر:Fr33kman۱٬۶۱۲ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس بحث کاربر:Fr33kman۲۶ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس پف‌یوز۷۷۵ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس ویکی‌واژه:صفحه اصلی۴۳ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس الگو:حذف سریع۵۳۰ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:زبان‌های ویکی‌واژه/بیش‌از صدهزار۹۶ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس الگو:زبان‌های ویکی‌واژه/بیش‌از ده‌هزار۹۶ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس الگو:زبان‌های ویکی‌واژه/بیش‌از صد۹۱ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس الگو:زبان‌های ویکی‌واژه/بیش‌از هزار۹۱ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس الگو:زبان‌های ویکی‌واژه۸۹۶ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس کاربر:Yair rand/usenec۳۸ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ویکی‌واژه:newentrywiz.js۵۵ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس الگو:خوشامد۳٬۶۷۳ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ویکی‌واژه:فارسی‌نویسی۸٬۳۸۱ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس راهنما:درون‌مایه۴٬۹۸۴ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس ویکی‌واژه:آموزش سریع۹٬۳۱۵ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس ویکی‌واژه:شیوه‌نامه۳۲٬۷۴۴ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس ویکی‌واژه:سیاهه خوشامد/امضاها۴۱۵ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ویکی‌واژه:صفحه تمرین/پیغام۵۱۹ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس ویکی‌واژه:پرسش‌های رایج۱٬۸۶۵ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس الگو:نام نو فا۲۵۷ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس الگو:cmbox۱٬۶۹۸ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:category other۴۵۶ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:رده خالی۴۰۴ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس الگو:notice۴۴۷ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:هشدار پالایه ویرایش۳٬۷۴۸ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ویکی‌واژه:ربات۳۹۷ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس الگو:Infobox/row۴۵۶ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Infobox۲۲٬۰۶۲ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ویکی‌واژه:نظرخواهی‌ها/مد-۲۰۱۲-۱۲/کاربر:Mahdiz برای مدیریت۳٬۳۹۲ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:!۸۸ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ویکی‌واژه:نظرخواهی‌ها/ربات-۲۰۱۲-۰۴/کاربر: DarafshBot برای مجوز ربات۳٬۲۹۶ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:به زبان دیگر۲۴۱ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر