ویکی‌واژه:آمار روزانه ویکی‌واژه فارسی

از ویکی‌واژه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
میانبر:
وو:آروف

بایگانی آمار روزانه ویکی‌واژه فارسی
۱، ۲۰۱۵


Wiktionary-logo.svg آمار روزانه ویکی‌واژه فارسی
تاریخ ساعت صفحه‌ها صفحه محتویات تعداد ویرایش‌ها پرونده‌ها کاربران کاربران فعال ربات‌ها مدیران دیوان‌
سالاران
واگردانان گشت‌زنان
سه‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۴
۱ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱۲٬۸۶۴ ۶۲٬۹۵۴ ۸۸۲٬۸۹۹ ۸ ۱۱٬۴۷۵ ۲۸ ۱۵ ۳ ۰ ۶ ۱۰
چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴
۲ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱۲٬۸۷۶ ۶۲٬۹۵۶ ۸۸۳٬۰۶۲ ۸ ۱۱٬۴۸۰ ۲۸ ۱۵ ۳ ۰ ۶ ۱۰
پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۴
۳ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱۲٬۸۷۹ ۶۲٬۹۵۶ ۸۸۳٬۱۸۶ ۸ ۱۱٬۴۸۶ ۲۸ ۱۵ ۳ ۰ ۶ ۱۰
جمعه ۱۳ شهریور ۱۳۹۴
۴ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱۲٬۸۹۳ ۶۲٬۹۵۷ ۸۸۳٬۴۳۹ ۸ ۱۱٬۴۹۳ ۲۸ ۱۵ ۳ ۰ ۶ ۱۰
شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۴
۵ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱۲٬۵۸۷ ۶۳٬۰۰۶ ۸۸۴٬۲۶۶ ۸ ۱۱٬۴۹۷ ۳۵ ۱۵ ۳ ۰ ۷ ۱۰
یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۴
۶ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱۲٬۷۷۲ ۶۳٬۰۰۷ ۸۸۴٬۸۸۸ ۸ ۱۱٬۵۰۴ ۳۵ ۱۵ ۳ ۰ ۸ ۱۱
دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۴
۷ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱۲٬۷۸۰ ۶۳٬۰۰۸ ۸۸۵٬۰۲۳ ۸ ۱۱٬۵۱۰ ۳۵ ۱۵ ۳ ۰ ۸ ۱۱
سه‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۴
۸ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱۲٬۷۹۷ ۶۳٬۰۰۹ ۸۸۵٬۰۸۶ ۸ ۱۱٬۵۲۳ ۳۶ ۱۵ ۳ ۰ ۸ ۱۱
چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۴
۹ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱۲٬۸۰۱ ۶۳٬۰۰۹ ۸۸۵٬۱۲۶ ۸ ۱۱٬۵۲۷ ۳۶ ۱۵ ۳ ۰ ۸ ۱۱
پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۴
۱۰ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱۲٬۸۰۳ ۶۳٬۰۰۹ ۸۸۵٬۱۸۳ ۸ ۱۱٬۵۲۹ ۳۶ ۱۵ ۳ ۰ ۸ ۱۲
جمعه ۲۰ شهریور ۱۳۹۴
۱۱ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱۲٬۸۰۶ ۶۳٬۰۱۰ ۸۸۵٬۲۱۵ ۸ ۱۱٬۵۳۱ ۳۷ ۱۵ ۳ ۰ ۸ ۱۲
شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۴
۱۲ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱۲٬۸۱۱ ۶۳٬۰۰۹ ۸۸۵٬۲۶۶ ۸ ۱۱٬۵۳۷ ۳۷ ۱۵ ۳ ۰ ۸ ۱۲
یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۴
۱۳ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱۲٬۸۱۴ ۶۳٬۰۰۹ ۸۸۵٬۲۹۹ ۸ ۱۱٬۵۴۰ ۳۷ ۱۵ ۳ ۰ ۸ ۱۲
دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۴
۱۴ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱۲٬۸۱۵ ۶۳٬۰۱۰ ۸۸۵٬۳۳۰ ۸ ۱۱٬۵۴۵ ۳۶ ۱۵ ۳ ۰ ۸ ۱۲
سه‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴
۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱۲٬۸۲۱ ۶۳٬۰۰۹ ۸۸۵٬۳۷۰ ۸ ۱۱٬۵۵۲ ۳۶ ۱۵ ۳ ۰ ۸ ۱۲
چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۴
۱۶ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱۲٬۸۲۸ ۶۳٬۰۰۸ ۸۸۵٬۴۲۹ ۸ ۱۱٬۵۵۷ ۳۶ ۱۵ ۳ ۰ ۸ ۱۲
پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۴
۱۷ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱۲٬۸۳۱ ۶۳٬۰۰۸ ۸۸۵٬۴۵۸ ۸ ۱۱٬۵۶۰ ۳۵ ۱۵ ۳ ۰ ۸ ۱۲
جمعه ۲۷ شهریور ۱۳۹۴
۱۸ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱۲٬۸۳۹ ۶۳٬۰۰۸ ۸۸۵٬۵۳۲ ۸ ۱۱٬۵۶۴ ۳۵ ۱۵ ۳ ۰ ۸ ۱۲
شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۴
۱۹ سپتامبر ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۱۲٬۸۴۴ ۶۳٬۰۰۸ ۸۸۵٬۵۷۶ ۸ ۱۱٬۵۶۷ ۳۵ ۱۵ ۳ ۰ ۸ ۱۲