ویکی‌واژه:آمار روزانه ویکی‌واژه فارسی/بایگانی ۱

از ویکی‌واژه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
wiktionary-logo.svg آمار روزانه ویکی‌واژه فارسی
این آمار به صورت روزانه توسط ربات به‌روز می‌شود.
تاریخ ساعت تمامی صفحه‌ها لغات تعداد ویرایش‌ها پرونده‌ها کاربران کاربران فعال ربات‌ها مدیران دیوان‌
سالاران
واگردانان
سه‌شنبه ۲۳آبان۱۳۹۱
۱۳نوامبر۲۰۱۲
‏۱۶:۳۷(گرینویچ)
‏۱۶:۳۷(تهران)
۱۰۹٬۱۴۳ ۵۸٬۲۴۷ ۸۲۵٬۴۹۸ ۴ ۷٬۰۲۴ ۲۴ ۱۲ ۲ ۰ ۰
سه‌شنبه ۲۳آبان۱۳۹۱
۱۳نوامبر۲۰۱۲
‏۱۶:۴۱(گرینویچ)
‏۱۶:۴۱(تهران)
۱۰۹٬۱۴۵ ۵۸٬۲۴۷ ۸۲۵٬۵۰۲ ۴ ۷٬۰۲۴ ۲۴ ۱۲ ۲ ۰ ۰
چهارشنبه ۲۴آبان۱۳۹۱
۱۴نوامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۱۴۵ ۵۸٬۲۴۷ ۸۲۵٬۶۷۸ ۴ ۷٬۰۲۸ ۲۴ ۱۲ ۲ ۰ ۰
پنجشنبه ۲۵آبان۱۳۹۱
۱۵نوامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۱۵۵ ۵۸٬۲۴۷ ۸۲۵٬۷۳۷ ۴ ۷٬۰۳۱ ۲۴ ۱۲ ۲ ۰ ۰
جمعه ۲۶آبان۱۳۹۱
۱۶نوامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۱۵۹ ۵۸٬۲۴۷ ۸۲۵٬۸۱۳ ۴ ۷٬۰۳۵ ۲۵ ۱۲ ۲ ۰ ۰
شنبه ۲۷آبان۱۳۹۱
۱۷نوامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۱۶۰ ۵۸٬۲۴۷ ۸۲۵٬۸۷۹ ۴ ۷٬۰۴۱ ۲۳ ۱۲ ۲ ۰ ۰
یکشنبه ۲۸آبان۱۳۹۱
۱۸نوامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۱۶۰ ۵۸٬۲۴۷ ۸۲۵٬۹۵۴ ۴ ۷٬۰۴۳ ۲۳ ۱۲ ۲ ۰ ۰
دوشنبه ۲۹آبان۱۳۹۱
۱۹نوامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۱۶۰ ۵۸٬۲۴۷ ۸۲۶٬۰۴۱ ۴ ۷٬۰۴۵ ۲۳ ۱۲ ۲ ۰ ۰
سه‌شنبه ۳۰آبان۱۳۹۱
۲۰نوامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۱۶۱ ۵۸٬۲۴۷ ۸۲۶٬۱۰۲ ۴ ۷٬۰۵۴ ۲۳ ۱۲ ۲ ۰ ۰
چهارشنبه ۱آذر۱۳۹۱
۲۱نوامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۱(گرینویچ)
‏۰۸:۳۱(تهران)
۱۰۹٬۱۶۴ ۵۸٬۲۴۷ ۸۲۶٬۱۷۶ ۴ ۷٬۰۵۸ ۲۳ ۱۲ ۲ ۰ ۰
پنجشنبه ۲آذر۱۳۹۱
۲۲نوامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۱۶۳ ۵۸٬۲۴۷ ۸۲۶٬۲۶۰ ۴ ۷٬۰۶۱ ۲۴ ۱۲ ۲ ۰ ۰
جمعه ۳آذر۱۳۹۱
۲۳نوامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۱۶۴ ۵۸٬۲۴۷ ۸۲۶٬۲۸۸ ۴ ۷٬۰۶۴ ۲۴ ۱۲ ۲ ۰ ۰
شنبه ۴آذر۱۳۹۱
۲۴نوامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۱۶۶ ۵۸٬۲۴۷ ۸۲۶٬۳۷۲ ۴ ۷٬۰۶۷ ۲۴ ۱۲ ۲ ۰ ۰
یکشنبه ۵آذر۱۳۹۱
۲۵نوامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۱۷۱ ۵۸٬۲۴۷ ۸۲۶٬۳۹۵ ۴ ۷٬۰۷۳ ۲۴ ۱۲ ۲ ۰ ۰
دوشنبه ۶آذر۱۳۹۱
۲۶نوامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۱۶۷ ۵۸٬۲۴۷ ۸۲۶٬۴۴۲ ۴ ۷٬۰۷۸ ۲۴ ۱۲ ۲ ۰ ۰
سه‌شنبه ۷آذر۱۳۹۱
۲۷نوامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۱۷۰ ۵۸٬۲۴۷ ۸۲۶٬۴۹۹ ۴ ۷٬۰۸۶ ۲۲ ۱۲ ۲ ۰ ۰
چهارشنبه ۸آذر۱۳۹۱
۲۸نوامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۱۷۱ ۵۸٬۲۴۶ ۸۲۶٬۵۴۲ ۴ ۷٬۰۹۴ ۲۱ ۱۲ ۲ ۰ ۰
پنجشنبه ۹آذر۱۳۹۱
۲۹نوامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۱۷۴ ۵۸٬۲۴۷ ۸۲۶٬۵۶۳ ۴ ۷٬۱۰۴ ۲۱ ۱۲ ۲ ۰ ۰
جمعه ۱۰آذر۱۳۹۱
۳۰نوامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۱۷۵ ۵۸٬۲۴۷ ۸۲۶٬۵۸۴ ۴ ۷٬۱۰۹ ۲۱ ۱۲ ۲ ۰ ۰
شنبه ۱۱آذر۱۳۹۱
۱دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۱۷۵ ۵۸٬۲۴۷ ۸۲۶٬۶۴۰ ۴ ۷٬۱۱۷ ۲۰ ۱۲ ۲ ۰ ۰
یکشنبه ۱۲آذر۱۳۹۱
۲دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۱۷۹ ۵۸٬۲۴۷ ۸۲۶٬۶۷۸ ۴ ۷٬۱۲۲ ۲۰ ۱۲ ۲ ۰ ۰
دوشنبه ۱۳آذر۱۳۹۱
۳دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۱۸۰ ۵۸٬۲۴۸ ۸۲۶٬۷۱۷ ۴ ۷٬۱۲۸ ۲۰ ۱۲ ۲ ۰ ۰
سه‌شنبه ۱۴آذر۱۳۹۱
۴دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۱۸۱ ۵۸٬۲۴۸ ۸۲۶٬۷۸۲ ۴ ۷٬۱۳۲ ۱۹ ۱۲ ۲ ۰ ۰
چهارشنبه ۱۵آذر۱۳۹۱
۵دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۱۸۶ ۵۸٬۲۴۸ ۸۲۶٬۸۰۷ ۴ ۷٬۱۳۶ ۱۹ ۱۲ ۲ ۰ ۰
پنجشنبه ۱۶آذر۱۳۹۱
۶دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۱۸۷ ۵۸٬۲۴۸ ۸۲۶٬۸۹۵ ۴ ۷٬۱۴۴ ۱۹ ۱۲ ۲ ۰ ۰
جمعه ۱۷آذر۱۳۹۱
۷دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۱۸۱ ۵۸٬۲۴۷ ۸۲۷٬۰۹۲ ۴ ۷٬۱۵۲ ۱۹ ۱۲ ۲ ۰ ۰
شنبه ۱۸آذر۱۳۹۱
۸دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۱۸۵ ۵۸٬۲۴۷ ۸۲۷٬۲۳۹ ۴ ۷٬۱۶۳ ۱۹ ۱۲ ۲ ۰ ۰
یکشنبه ۱۹آذر۱۳۹۱
۹دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۱۸۴ ۵۸٬۲۴۷ ۸۲۷٬۳۵۰ ۴ ۷٬۱۶۷ ۱۹ ۱۲ ۲ ۰ ۰
دوشنبه ۲۰آذر۱۳۹۱
۱۰دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۱۸۸ ۵۸٬۲۴۷ ۸۲۷٬۳۸۹ ۴ ۷٬۱۷۰ ۱۸ ۱۲ ۲ ۰ ۰
سه‌شنبه ۲۱آذر۱۳۹۱
۱۱دسامبر۲۰۱۲
‏۱۲:۰۳(گرینویچ)
‏۱۲:۰۳(تهران)
۱۰۹٬۱۹۰ ۵۸٬۲۴۷ ۸۲۷٬۴۱۲ ۴ ۷٬۱۷۵ ۱۸ ۱۲ ۲ ۰ ۰
چهارشنبه ۲۲آذر۱۳۹۱
۱۲دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۱۹۱ ۵۸٬۲۴۷ ۸۲۷٬۴۳۲ ۴ ۷٬۱۷۷ ۱۸ ۱۲ ۲ ۰ ۰
پنجشنبه ۲۳آذر۱۳۹۱
۱۳دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۱۹۴ ۵۸٬۲۴۷ ۸۲۷٬۴۵۱ ۴ ۷٬۱۸۱ ۱۸ ۱۲ ۲ ۰ ۰
جمعه ۲۴آذر۱۳۹۱
۱۴دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۱۹۵ ۵۸٬۲۴۷ ۸۲۷٬۴۷۳ ۴ ۷٬۱۸۸ ۱۸ ۱۲ ۲ ۰ ۰
شنبه ۲۵آذر۱۳۹۱
۱۵دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۱۹۵ ۵۸٬۲۴۶ ۸۲۷٬۴۹۰ ۴ ۷٬۱۹۳ ۱۸ ۱۲ ۲ ۰ ۰
یکشنبه ۲۶آذر۱۳۹۱
۱۶دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۱۹۸ ۵۸٬۲۴۷ ۸۲۷٬۵۲۸ ۴ ۷٬۱۹۹ ۱۸ ۱۲ ۲ ۰ ۰
دوشنبه ۲۷آذر۱۳۹۱
۱۷دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۲۰۱ ۵۸٬۲۴۷ ۸۲۷٬۵۸۱ ۴ ۷٬۲۰۲ ۱۹ ۱۲ ۲ ۰ ۰
سه‌شنبه ۲۸آذر۱۳۹۱
۱۸دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۲۰۵ ۵۸٬۲۴۷ ۸۲۷٬۶۲۲ ۴ ۷٬۲۰۵ ۱۹ ۱۲ ۲ ۰ ۰
چهارشنبه ۲۹آذر۱۳۹۱
۱۹دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۲۰۲ ۵۸٬۲۴۹ ۸۲۷٬۶۳۶ ۴ ۷٬۲۰۸ ۱۹ ۱۲ ۲ ۰ ۰
پنجشنبه ۳۰آذر۱۳۹۱
۲۰دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۲۰۲ ۵۸٬۲۴۹ ۸۲۷٬۶۴۳ ۴ ۷٬۲۱۲ ۲۰ ۱۲ ۲ ۰ ۰
جمعه ۱دی۱۳۹۱
۲۱دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۲۰۲ ۵۸٬۲۴۹ ۸۲۷٬۷۹۳ ۴ ۷٬۲۱۴ ۲۰ ۱۲ ۲ ۰ ۰
شنبه ۲دی۱۳۹۱
۲۲دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۲۱۰ ۵۸٬۲۵۱ ۸۲۷٬۹۷۸ ۴ ۷٬۲۱۷ ۲۰ ۱۲ ۲ ۰ ۰
یکشنبه ۳دی۱۳۹۱
۲۳دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۱(گرینویچ)
‏۰۸:۳۱(تهران)
۱۰۹٬۲۱۱ ۵۸٬۲۵۱ ۸۲۸٬۱۶۶ ۴ ۷٬۲۲۰ ۲۰ ۱۲ ۲ ۰ ۰
دوشنبه ۴دی۱۳۹۱
۲۴دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۱(گرینویچ)
‏۰۸:۳۱(تهران)
۱۰۹٬۲۱۱ ۵۸٬۲۵۱ ۸۲۸٬۴۱۶ ۴ ۷٬۲۲۴ ۲۰ ۱۲ ۲ ۰ ۰
سه‌شنبه ۵دی۱۳۹۱
۲۵دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۱(گرینویچ)
‏۰۸:۳۱(تهران)
۱۰۹٬۲۱۰ ۵۸٬۲۵۱ ۸۲۸٬۶۲۱ ۴ ۷٬۲۲۶ ۲۰ ۱۲ ۲ ۰ ۰
چهارشنبه ۶دی۱۳۹۱
۲۶دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۱(گرینویچ)
‏۰۸:۳۱(تهران)
۱۰۹٬۲۱۰ ۵۸٬۲۵۱ ۸۲۸٬۷۸۴ ۴ ۷٬۲۳۰ ۲۰ ۱۲ ۲ ۰ ۰
پنجشنبه ۷دی۱۳۹۱
۲۷دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۱(گرینویچ)
‏۰۸:۳۱(تهران)
۱۰۹٬۲۱۱ ۵۸٬۲۵۱ ۸۲۸٬۸۷۲ ۴ ۷٬۲۳۴ ۲۰ ۱۲ ۲ ۰ ۰
جمعه ۸دی۱۳۹۱
۲۸دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۲۱۲ ۵۸٬۲۵۱ ۸۲۸٬۹۷۲ ۴ ۷٬۲۳۸ ۲۰ ۱۲ ۲ ۰ ۰
شنبه ۹دی۱۳۹۱
۲۹دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۲۱۱ ۵۸٬۲۵۱ ۸۲۹٬۱۱۵ ۴ ۷٬۲۴۲ ۱۹ ۱۲ ۲ ۰ ۰
یکشنبه ۱۰دی۱۳۹۱
۳۰دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۲۱۱ ۵۸٬۲۵۱ ۸۲۹٬۱۹۴ ۴ ۷٬۲۵۱ ۱۹ ۱۲ ۲ ۰ ۰
دوشنبه ۱۱دی۱۳۹۱
۳۱دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۲۱۴ ۵۸٬۲۵۲ ۸۲۹٬۳۰۱ ۴ ۷٬۲۵۶ ۱۹ ۱۲ ۲ ۰ ۰
سه‌شنبه ۱۲دی۱۳۹۱
۱ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۲۱۵ ۵۸٬۲۵۲ ۸۲۹٬۳۶۲ ۴ ۷٬۲۶۶ ۲۳ ۱۲ ۲ ۰ ۰
چهارشنبه ۱۳دی۱۳۹۱
۲ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۲۱۶ ۵۸٬۲۵۲ ۸۲۹٬۴۳۵ ۴ ۷٬۲۷۰ ۲۳ ۱۲ ۲ ۰ ۰
پنجشنبه ۱۴دی۱۳۹۱
۳ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۲۱۸ ۵۸٬۲۵۲ ۸۲۹٬۴۹۴ ۴ ۷٬۲۷۵ ۲۳ ۱۲ ۲ ۰ ۰
جمعه ۱۵دی۱۳۹۱
۴ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۲۲۱ ۵۸٬۲۵۲ ۸۲۹٬۵۹۵ ۴ ۷٬۲۸۰ ۲۳ ۱۲ ۲ ۰ ۰
شنبه ۱۶دی۱۳۹۱
۵ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۲۲۲ ۵۸٬۲۵۲ ۸۲۹٬۶۶۴ ۴ ۷٬۲۸۵ ۲۴ ۱۲ ۲ ۰ ۰
یکشنبه ۱۷دی۱۳۹۱
۶ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۲۲۲ ۵۸٬۲۵۲ ۸۲۹٬۷۵۷ ۴ ۷٬۲۹۱ ۲۴ ۱۲ ۲ ۰ ۰
دوشنبه ۱۸دی۱۳۹۱
۷ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۲۲۴ ۵۸٬۲۵۲ ۸۲۹٬۸۰۸ ۴ ۷٬۲۹۹ ۲۴ ۱۲ ۲ ۰ ۰
سه‌شنبه ۱۹دی۱۳۹۱
۸ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۲۳۱ ۵۸٬۲۵۲ ۸۲۹٬۸۶۵ ۴ ۷٬۳۰۳ ۲۵ ۱۲ ۲ ۰ ۰
چهارشنبه ۲۰دی۱۳۹۱
۹ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۲۳۳ ۵۸٬۲۵۳ ۸۲۹٬۸۹۹ ۴ ۷٬۳۰۷ ۲۵ ۱۲ ۲ ۰ ۰
پنجشنبه ۲۱دی۱۳۹۱
۱۰ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۲۳۴ ۵۸٬۲۵۳ ۸۲۹٬۹۷۴ ۴ ۷٬۳۱۱ ۲۵ ۱۲ ۲ ۰ ۰
جمعه ۲۲دی۱۳۹۱
۱۱ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۱(گرینویچ)
‏۰۸:۳۱(تهران)
۱۰۹٬۲۳۵ ۵۸٬۲۵۴ ۸۳۰٬۰۱۷ ۴ ۷٬۳۱۷ ۲۴ ۱۲ ۲ ۰ ۰
شنبه ۲۳دی۱۳۹۱
۱۲ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۲۴۰ ۵۸٬۲۵۳ ۸۳۰٬۰۵۳ ۴ ۷٬۳۲۶ ۲۴ ۱۲ ۲ ۰ ۰
یکشنبه ۲۴دی۱۳۹۱
۱۳ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۲۴۴ ۵۸٬۲۵۳ ۸۳۰٬۰۸۱ ۴ ۷٬۳۳۰ ۲۴ ۱۲ ۲ ۰ ۰
دوشنبه ۲۵دی۱۳۹۱
۱۴ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۲۴۸ ۵۸٬۲۵۵ ۸۳۰٬۱۳۳ ۴ ۷٬۳۳۳ ۲۸ ۱۲ ۲ ۰ ۰
چهارشنبه ۲۷دی۱۳۹۱
۱۶ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۲۴۴ ۵۸٬۲۵۱ ۸۳۰٬۲۳۸ ۴ ۷٬۳۴۳ ۲۸ ۱۲ ۲ ۰ ۰
پنجشنبه ۲۸دی۱۳۹۱
۱۷ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۲۴۵ ۵۸٬۲۵۱ ۸۳۰٬۳۳۶ ۴ ۷٬۳۴۸ ۲۵ ۱۲ ۲ ۰ ۰
جمعه ۲۹دی۱۳۹۱
۱۸ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۲۴۷ ۵۸٬۲۵۲ ۸۳۰٬۴۰۹ ۴ ۷٬۳۵۷ ۲۵ ۱۲ ۲ ۰ ۰
شنبه ۳۰دی۱۳۹۱
۱۹ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۲۴۸ ۵۸٬۲۵۲ ۸۳۰٬۶۶۱ ۴ ۷٬۳۶۳ ۲۵ ۱۲ ۲ ۰ ۰
یکشنبه ۱بهمن۱۳۹۱
۲۰ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۲۵۳ ۵۸٬۲۵۳ ۸۳۱٬۲۵۳ ۴ ۷٬۳۷۵ ۲۵ ۱۲ ۲ ۰ ۰
دوشنبه ۲بهمن۱۳۹۱
۲۱ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۲۵۴ ۵۸٬۲۵۳ ۸۳۱٬۸۰۶ ۴ ۷٬۳۸۳ ۲۵ ۱۲ ۲ ۰ ۰
سه‌شنبه ۳بهمن۱۳۹۱
۲۲ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۲۶۳ ۵۸٬۲۵۳ ۸۳۲٬۲۵۱ ۴ ۷٬۳۸۹ ۲۵ ۱۲ ۳ ۰ ۰
چهارشنبه ۴بهمن۱۳۹۱
۲۳ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۲۶۴ ۵۸٬۲۵۳ ۸۳۲٬۵۵۳ ۴ ۷٬۳۹۶ ۲۵ ۱۲ ۳ ۰ ۰
پنجشنبه ۵بهمن۱۳۹۱
۲۴ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۲۶۴ ۵۸٬۲۵۴ ۸۳۲٬۸۰۵ ۴ ۷٬۴۰۲ ۲۵ ۱۲ ۳ ۰ ۰
جمعه ۶بهمن۱۳۹۱
۲۵ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۲۶۹ ۵۸٬۲۵۴ ۸۳۳٬۰۳۱ ۴ ۷٬۴۰۴ ۲۵ ۱۲ ۳ ۰ ۰
شنبه ۷بهمن۱۳۹۱
۲۶ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۲۶۹ ۵۸٬۲۵۴ ۸۳۳٬۲۷۰ ۴ ۷٬۴۰۸ ۲۵ ۱۲ ۳ ۰ ۰
یکشنبه ۸بهمن۱۳۹۱
۲۷ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۲۶۹ ۵۸٬۲۵۴ ۸۳۳٬۴۷۰ ۴ ۷٬۴۱۱ ۲۵ ۱۲ ۳ ۰ ۰
دوشنبه ۹بهمن۱۳۹۱
۲۸ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۲۷۰ ۵۸٬۲۵۴ ۸۳۳٬۶۳۳ ۴ ۷٬۴۱۶ ۲۵ ۱۲ ۳ ۰ ۰
سه‌شنبه ۱۰بهمن۱۳۹۱
۲۹ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۲۷۱ ۵۸٬۲۵۴ ۸۳۳٬۷۹۵ ۴ ۷٬۴۲۴ ۲۴ ۱۲ ۳ ۰ ۰
چهارشنبه ۱۱بهمن۱۳۹۱
۳۰ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۲۷۴ ۵۸٬۲۵۵ ۸۳۳٬۸۸۰ ۴ ۷٬۴۳۳ ۲۴ ۱۲ ۳ ۰ ۰
پنجشنبه ۱۲بهمن۱۳۹۱
۳۱ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۲۷۶ ۵۸٬۲۵۵ ۸۳۳٬۹۱۲ ۴ ۷٬۴۴۰ ۲۴ ۱۲ ۳ ۰ ۰
جمعه ۱۳بهمن۱۳۹۱
۱فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۲۷۹ ۵۸٬۲۵۵ ۸۳۳٬۹۳۸ ۴ ۷٬۴۴۴ ۲۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
شنبه ۱۴بهمن۱۳۹۱
۲فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۲۸۲ ۵۸٬۲۵۵ ۸۳۳٬۹۶۸ ۴ ۷٬۴۴۶ ۲۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
یکشنبه ۱۵بهمن۱۳۹۱
۳فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۲۸۲ ۵۸٬۲۵۵ ۸۳۳٬۹۸۴ ۴ ۷٬۴۵۰ ۲۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
دوشنبه ۱۶بهمن۱۳۹۱
۴فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۲۸۶ ۵۸٬۲۵۵ ۸۳۴٬۰۲۲ ۴ ۷٬۴۵۹ ۲۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
سه‌شنبه ۱۷بهمن۱۳۹۱
۵فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۲۹۸ ۵۸٬۲۵۵ ۸۳۴٬۰۵۹ ۴ ۷٬۴۶۵ ۲۸ ۱۲ ۳ ۰ ۰
چهارشنبه ۱۸بهمن۱۳۹۱
۶فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۳۰۲ ۵۸٬۲۵۵ ۸۳۴٬۰۸۶ ۴ ۷٬۴۶۸ ۲۸ ۱۲ ۳ ۰ ۰
پنجشنبه ۱۹بهمن۱۳۹۱
۷فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۳۰۳ ۵۸٬۲۵۵ ۸۳۴٬۱۰۸ ۴ ۷٬۴۷۰ ۲۸ ۱۲ ۳ ۰ ۰
جمعه ۲۰بهمن۱۳۹۱
۸فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۳۰۸ ۵۸٬۲۵۷ ۸۳۴٬۱۴۳ ۴ ۷٬۴۷۴ ۲۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
شنبه ۲۱بهمن۱۳۹۱
۹فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۳۰۸ ۵۸٬۲۵۷ ۸۳۴٬۱۷۳ ۴ ۷٬۴۸۱ ۲۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
یکشنبه ۲۲بهمن۱۳۹۱
۱۰فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۳۰۹ ۵۸٬۲۵۸ ۸۳۴٬۲۲۳ ۴ ۷٬۴۸۵ ۲۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
سه‌شنبه ۲۴بهمن۱۳۹۱
۱۲فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۳۱۴ ۵۸٬۲۵۸ ۸۳۴٬۴۴۴ ۴ ۷٬۴۹۲ ۲۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
چهارشنبه ۲۵بهمن۱۳۹۱
۱۳فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۳۲۳ ۵۸٬۲۵۹ ۸۳۴٬۵۷۰ ۴ ۷٬۴۹۸ ۲۴ ۱۲ ۳ ۰ ۰
پنجشنبه ۲۶بهمن۱۳۹۱
۱۴فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۳۲۴ ۵۸٬۲۵۹ ۸۳۴٬۶۵۰ ۴ ۷٬۵۰۲ ۲۴ ۱۲ ۳ ۰ ۰
جمعه ۲۷بهمن۱۳۹۱
۱۵فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۳۳۵ ۵۸٬۲۶۸ ۸۳۴٬۷۲۳ ۴ ۷٬۵۰۶ ۲۴ ۱۲ ۳ ۰ ۰
شنبه ۲۸بهمن۱۳۹۱
۱۶فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۳۳۶ ۵۸٬۲۶۵ ۸۳۴٬۷۸۵ ۴ ۷٬۵۱۱ ۲۴ ۱۲ ۳ ۰ ۰
یکشنبه ۲۹بهمن۱۳۹۱
۱۷فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۳۳۷ ۵۸٬۲۶۵ ۸۳۴٬۸۲۴ ۴ ۷٬۵۱۴ ۲۳ ۱۲ ۳ ۰ ۰
دوشنبه ۳۰بهمن۱۳۹۱
۱۸فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۳۳۹ ۵۸٬۲۶۵ ۸۳۴٬۸۵۰ ۴ ۷٬۵۱۹ ۲۳ ۱۲ ۳ ۰ ۰
سه‌شنبه ۱اسفند۱۳۹۱
۱۹فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۳۴۱ ۵۸٬۲۶۵ ۸۳۴٬۸۶۹ ۴ ۷٬۵۲۰ ۲۳ ۱۲ ۳ ۰ ۰
چهارشنبه ۲اسفند۱۳۹۱
۲۰فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۳۴۲ ۵۸٬۲۶۶ ۸۳۴٬۸۹۹ ۴ ۷٬۵۲۳ ۲۳ ۱۲ ۳ ۰ ۰
پنجشنبه ۳اسفند۱۳۹۱
۲۱فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۳۴۵ ۵۸٬۲۶۶ ۸۳۴٬۹۳۶ ۴ ۷٬۵۲۷ ۲۳ ۱۲ ۳ ۰ ۰
جمعه ۴اسفند۱۳۹۱
۲۲فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۳۴۸ ۵۸٬۲۶۸ ۸۳۵٬۰۰۶ ۴ ۷٬۵۳۴ ۲۳ ۱۲ ۳ ۰ ۰
شنبه ۵اسفند۱۳۹۱
۲۳فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۳۵۰ ۵۸٬۲۶۹ ۸۳۵٬۰۷۲ ۴ ۷٬۵۳۷ ۲۴ ۱۲ ۳ ۰ ۰
یکشنبه ۶اسفند۱۳۹۱
۲۴فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۳۵۰ ۵۸٬۲۶۹ ۸۳۵٬۱۵۶ ۴ ۷٬۵۴۵ ۲۴ ۱۲ ۳ ۰ ۰
دوشنبه ۷اسفند۱۳۹۱
۲۵فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۳۵۱ ۵۸٬۲۶۹ ۸۳۵٬۲۲۰ ۴ ۷٬۵۵۴ ۲۴ ۱۲ ۳ ۰ ۰
سه‌شنبه ۸اسفند۱۳۹۱
۲۶فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۳۵۲ ۵۸٬۲۶۹ ۸۳۵٬۳۰۷ ۴ ۷٬۵۵۷ ۲۶ ۱۲ ۳ ۰ ۰
چهارشنبه ۹اسفند۱۳۹۱
۲۷فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۳۵۵ ۵۸٬۲۶۹ ۸۳۵٬۴۲۲ ۴ ۷٬۵۷۲ ۲۶ ۱۲ ۳ ۰ ۰
پنجشنبه ۱۰اسفند۱۳۹۱
۲۸فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۳۵۹ ۵۸٬۲۶۵ ۸۳۵٬۴۷۰ ۴ ۷٬۵۷۶ ۲۶ ۱۲ ۳ ۰ ۰
جمعه ۱۱اسفند۱۳۹۱
۱مارس۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۳۵۹ ۵۸٬۲۶۵ ۸۳۵٬۴۹۸ ۴ ۷٬۵۸۲ ۲۵ ۱۲ ۳ ۰ ۰
شنبه ۱۲اسفند۱۳۹۱
۲مارس۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۳۶۳ ۵۸٬۲۶۶ ۸۳۵٬۵۴۳ ۴ ۷٬۵۹۳ ۲۵ ۱۲ ۳ ۰ ۰
یکشنبه ۱۳اسفند۱۳۹۱
۳مارس۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۳۶۴ ۵۸٬۲۶۷ ۸۳۵٬۵۸۱ ۴ ۷٬۵۹۹ ۲۵ ۱۲ ۳ ۰ ۰
دوشنبه ۱۴اسفند۱۳۹۱
۴مارس۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۳۶۶ ۵۸٬۲۶۷ ۸۳۵٬۶۳۳ ۴ ۷٬۶۰۸ ۲۵ ۱۲ ۳ ۰ ۰
سه‌شنبه ۱۵اسفند۱۳۹۱
۵مارس۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۳۶۸ ۵۸٬۲۶۷ ۸۳۵٬۷۰۲ ۴ ۷٬۶۰۹ ۲۲ ۱۲ ۳ ۰ ۰
چهارشنبه ۱۶اسفند۱۳۹۱
۶مارس۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۳۷۰ ۵۸٬۲۶۶ ۸۳۵٬۷۹۰ ۴ ۷٬۶۱۴ ۲۲ ۱۲ ۳ ۰ ۰
پنجشنبه ۱۷اسفند۱۳۹۱
۷مارس۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۳۷۲ ۵۸٬۲۶۶ ۸۳۵٬۸۶۸ ۴ ۷٬۶۲۰ ۲۲ ۱۲ ۳ ۰ ۰
جمعه ۱۸اسفند۱۳۹۱
۸مارس۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۳۷۳ ۵۸٬۲۶۷ ۸۳۵٬۹۶۶ ۴ ۷٬۶۲۴ ۲۴ ۱۲ ۳ ۰ ۰
شنبه ۱۹اسفند۱۳۹۱
۹مارس۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۳۷۴ ۵۸٬۲۶۷ ۸۳۵٬۹۹۵ ۴ ۷٬۶۲۸ ۲۴ ۱۲ ۳ ۰ ۰
یکشنبه ۲۰اسفند۱۳۹۱
۱۰مارس۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۳۸۰ ۵۸٬۲۷۰ ۸۳۶٬۰۲۹ ۴ ۷٬۶۳۲ ۲۴ ۱۲ ۳ ۰ ۰
دوشنبه ۲۱اسفند۱۳۹۱
۱۱مارس۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۳۸۲ ۵۸٬۲۷۱ ۸۳۶٬۰۶۷ ۴ ۷٬۶۳۸ ۲۶ ۱۲ ۳ ۰ ۰
سه‌شنبه ۲۲اسفند۱۳۹۱
۱۲مارس۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۳۹۶ ۵۸٬۲۷۳ ۸۳۶٬۱۲۴ ۴ ۷٬۶۴۳ ۲۶ ۱۲ ۳ ۰ ۰
چهارشنبه ۲۳اسفند۱۳۹۱
۱۳مارس۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۴۰۷ ۵۸٬۲۷۴ ۸۳۶٬۱۶۵ ۴ ۷٬۶۴۸ ۲۶ ۱۲ ۳ ۰ ۰
جمعه ۲۵اسفند۱۳۹۱
۱۵مارس۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۴۴۸ ۵۸٬۲۹۱ ۸۳۶٬۳۱۰ ۴ ۷٬۶۵۳ ۲۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
شنبه ۲۶اسفند۱۳۹۱
۱۶مارس۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۴۴۹ ۵۸٬۲۹۲ ۸۳۶٬۳۵۷ ۴ ۷٬۶۵۹ ۲۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
یکشنبه ۲۷اسفند۱۳۹۱
۱۷مارس۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۴۴۹ ۵۸٬۲۹۲ ۸۳۶٬۳۸۸ ۴ ۷٬۶۶۴ ۲۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
دوشنبه ۲۸اسفند۱۳۹۱
۱۸مارس۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۴۵۲ ۵۸٬۲۹۲ ۸۳۶٬۴۴۱ ۴ ۷٬۶۶۸ ۲۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
سه‌شنبه ۲۹اسفند۱۳۹۱
۱۹مارس۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۴۴۹ ۵۸٬۲۹۰ ۸۳۶٬۴۹۲ ۴ ۷٬۶۷۱ ۲۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
چهارشنبه ۳۰اسفند۱۳۹۱
۲۰مارس۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۴۵۱ ۵۸٬۲۹۰ ۸۳۶٬۵۳۹ ۴ ۷٬۶۷۵ ۲۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
پنجشنبه ۱فروردین۱۳۹۲
۲۱مارس۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۴۵۳ ۵۸٬۲۹۰ ۸۳۶٬۵۷۴ ۴ ۷٬۶۸۰ ۲۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
پنجشنبه ۱۵فروردین۱۳۹۲
۴آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۴۹۴ ۵۸٬۲۹۹ ۸۳۷٬۲۴۳ ۴ ۷٬۷۴۷ ۲۶ ۱۲ ۳ ۰ ۰
جمعه ۱۶فروردین۱۳۹۲
۵آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۴۹۵ ۵۸٬۲۹۹ ۸۳۷٬۲۹۹ ۴ ۷٬۷۵۵ ۲۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
دوشنبه ۱۹فروردین۱۳۹۲
۸آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۴۹۸ ۵۸٬۳۰۱ ۸۳۷٬۵۷۷ ۴ ۷٬۷۷۲ ۲۹ ۱۲ ۳ ۰ ۰
سه‌شنبه ۲۰فروردین۱۳۹۲
۹آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۴۹۸ ۵۸٬۳۰۱ ۸۳۷٬۶۰۱ ۴ ۷٬۷۸۱ ۲۹ ۱۲ ۳ ۰ ۰
پنجشنبه ۲۲فروردین۱۳۹۲
۱۱آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۰۰ ۵۸٬۳۰۱ ۸۳۷٬۶۴۵ ۴ ۷٬۷۹۱ ۲۸ ۱۲ ۳ ۰ ۰
جمعه ۲۳فروردین۱۳۹۲
۱۲آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۰۰ ۵۸٬۳۰۱ ۸۳۷٬۶۷۵ ۴ ۷٬۷۹۸ ۲۸ ۱۲ ۳ ۰ ۰
شنبه ۲۴فروردین۱۳۹۲
۱۳آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۰۳ ۵۸٬۳۰۲ ۸۳۷٬۷۰۹ ۴ ۷٬۸۰۳ ۲۸ ۱۲ ۳ ۰ ۰
یکشنبه ۲۵فروردین۱۳۹۲
۱۴آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۰۴ ۵۸٬۳۰۱ ۸۳۷٬۷۴۰ ۴ ۷٬۸۱۲ ۲۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
دوشنبه ۲۶فروردین۱۳۹۲
۱۵آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۰۶ ۵۸٬۳۰۲ ۸۳۷٬۷۸۲ ۴ ۷٬۸۱۸ ۲۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
سه‌شنبه ۲۷فروردین۱۳۹۲
۱۶آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۰۶ ۵۸٬۳۰۱ ۸۳۷٬۸۱۰ ۴ ۷٬۸۲۶ ۲۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
چهارشنبه ۲۸فروردین۱۳۹۲
۱۷آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۰۶ ۵۸٬۳۰۱ ۸۳۷٬۸۲۸ ۴ ۷٬۸۲۹ ۲۹ ۱۲ ۳ ۰ ۰
پنجشنبه ۲۹فروردین۱۳۹۲
۱۸آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۰۷ ۵۸٬۳۰۱ ۸۳۷٬۸۶۳ ۴ ۷٬۸۳۳ ۲۹ ۱۲ ۳ ۰ ۰
جمعه ۳۰فروردین۱۳۹۲
۱۹آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۰۸ ۵۸٬۳۰۲ ۸۳۷٬۸۹۰ ۴ ۷٬۸۳۸ ۲۹ ۱۲ ۳ ۰ ۰
شنبه ۳۱فروردین۱۳۹۲
۲۰آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۰۸ ۵۸٬۳۰۲ ۸۳۷٬۹۰۱ ۴ ۷٬۸۴۵ ۲۸ ۱۲ ۳ ۰ ۰
یکشنبه ۱اردیبهشت۱۳۹۲
۲۱آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۱۰ ۵۸٬۳۰۲ ۸۳۷٬۹۱۲ ۴ ۷٬۸۵۰ ۲۸ ۱۲ ۳ ۰ ۰
دوشنبه ۲اردیبهشت۱۳۹۲
۲۲آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۱۰ ۵۸٬۳۰۲ ۸۳۷٬۹۱۴ ۴ ۷٬۸۵۵ ۲۸ ۱۲ ۳ ۰ ۰
سه‌شنبه ۳اردیبهشت۱۳۹۲
۲۳آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۰۹ ۵۸٬۳۰۳ ۸۳۷٬۹۲۳ ۴ ۷٬۸۵۷ ۲۵ ۱۲ ۳ ۰ ۰
چهارشنبه ۴اردیبهشت۱۳۹۲
۲۴آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۰۹ ۵۸٬۳۰۳ ۸۳۷٬۹۳۲ ۴ ۷٬۸۵۹ ۲۵ ۱۲ ۳ ۰ ۰
پنجشنبه ۵اردیبهشت۱۳۹۲
۲۵آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۰۹ ۵۸٬۳۰۳ ۸۳۷٬۹۳۷ ۴ ۷٬۸۶۲ ۲۵ ۱۲ ۳ ۰ ۰
جمعه ۶اردیبهشت۱۳۹۲
۲۶آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۰۹ ۵۸٬۳۰۳ ۸۳۷٬۹۸۱ ۴ ۷٬۸۷۱ ۲۳ ۱۲ ۳ ۰ ۰
شنبه ۷اردیبهشت۱۳۹۲
۲۷آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۱۰ ۵۸٬۳۰۴ ۸۳۸٬۰۲۶ ۴ ۷٬۸۷۳ ۲۳ ۱۲ ۳ ۰ ۰
یکشنبه ۸اردیبهشت۱۳۹۲
۲۸آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۱۰ ۵۸٬۳۰۴ ۸۳۸٬۱۵۷ ۴ ۷٬۸۸۱ ۲۳ ۱۲ ۳ ۰ ۰
دوشنبه ۹اردیبهشت۱۳۹۲
۲۹آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۱۱ ۵۸٬۳۰۴ ۸۳۸٬۳۴۰ ۴ ۷٬۸۸۵ ۲۲ ۱۲ ۳ ۰ ۰
سه‌شنبه ۱۰اردیبهشت۱۳۹۲
۳۰آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۱۲ ۵۸٬۳۰۴ ۸۳۸٬۴۲۳ ۴ ۷٬۸۹۳ ۲۲ ۱۲ ۳ ۰ ۰
چهارشنبه ۱۱اردیبهشت۱۳۹۲
۱مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۱۳ ۵۸٬۳۰۴ ۸۳۸٬۴۹۵ ۴ ۷٬۸۹۵ ۲۲ ۱۲ ۳ ۰ ۰
پنجشنبه ۱۲اردیبهشت۱۳۹۲
۲مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۱۲ ۵۸٬۳۰۳ ۸۳۸٬۵۶۵ ۴ ۷٬۸۹۸ ۲۵ ۱۲ ۳ ۰ ۰
جمعه ۱۳اردیبهشت۱۳۹۲
۳مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۱۳ ۵۸٬۳۰۳ ۸۳۸٬۶۱۳ ۴ ۷٬۹۰۶ ۲۵ ۱۲ ۳ ۰ ۰
شنبه ۱۴اردیبهشت۱۳۹۲
۴مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۱۶ ۵۸٬۳۰۵ ۸۳۸٬۶۶۸ ۴ ۷٬۹۱۵ ۲۵ ۱۲ ۳ ۰ ۰
یکشنبه ۱۵اردیبهشت۱۳۹۲
۵مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۱۶ ۵۸٬۳۰۵ ۸۳۸٬۷۲۱ ۴ ۷٬۹۲۱ ۲۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
دوشنبه ۱۶اردیبهشت۱۳۹۲
۶مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۱۶ ۵۸٬۳۰۵ ۸۳۸٬۷۵۱ ۴ ۷٬۹۲۶ ۲۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
سه‌شنبه ۱۷اردیبهشت۱۳۹۲
۷مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۱۷ ۵۸٬۳۰۶ ۸۳۸٬۷۸۷ ۴ ۷٬۹۳۱ ۲۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
چهارشنبه ۱۸اردیبهشت۱۳۹۲
۸مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۲۰ ۵۸٬۳۰۶ ۸۳۸٬۸۳۵ ۴ ۷٬۹۴۴ ۲۵ ۱۲ ۳ ۰ ۰
پنجشنبه ۱۹اردیبهشت۱۳۹۲
۹مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۱۹ ۵۸٬۳۰۶ ۸۳۸٬۸۷۹ ۴ ۷٬۹۴۸ ۲۵ ۱۲ ۳ ۰ ۰
جمعه ۲۰اردیبهشت۱۳۹۲
۱۰مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۲۳ ۵۸٬۳۰۷ ۸۳۸٬۹۰۹ ۴ ۷٬۹۵۲ ۲۵ ۱۲ ۳ ۰ ۰
شنبه ۲۱اردیبهشت۱۳۹۲
۱۱مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۲۴ ۵۸٬۳۰۷ ۸۳۸٬۹۴۴ ۴ ۷٬۹۵۷ ۲۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
یکشنبه ۲۲اردیبهشت۱۳۹۲
۱۲مه۲۰۱۳
‏۱۴:۳۹(گرینویچ)
‏۱۴:۳۹(تهران)
۱۰۹٬۵۲۶ ۵۸٬۳۰۸ ۸۳۸٬۹۸۸ ۴ ۷٬۹۶۲ ۲۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
دوشنبه ۲۳اردیبهشت۱۳۹۲
۱۳مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۲۹ ۵۸٬۳۰۸ ۸۳۹٬۰۳۴ ۴ ۷٬۹۶۵ ۲۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
سه‌شنبه ۲۴اردیبهشت۱۳۹۲
۱۴مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۲۶ ۵۸٬۳۰۶ ۸۳۹٬۱۰۱ ۴ ۷٬۹۶۷ ۲۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
چهارشنبه ۲۵اردیبهشت۱۳۹۲
۱۵مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۲۸ ۵۸٬۳۰۶ ۸۳۹٬۱۳۶ ۴ ۷٬۹۷۷ ۲۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
پنجشنبه ۲۶اردیبهشت۱۳۹۲
۱۶مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۳۰ ۵۸٬۳۰۶ ۸۳۹٬۱۷۱ ۴ ۷٬۹۸۲ ۲۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
جمعه ۲۷اردیبهشت۱۳۹۲
۱۷مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۳۲ ۵۸٬۳۰۷ ۸۳۹٬۲۱۷ ۴ ۷٬۹۹۱ ۲۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
شنبه ۲۸اردیبهشت۱۳۹۲
۱۸مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۳۴ ۵۸٬۳۰۷ ۸۳۹٬۲۵۶ ۴ ۸٬۰۰۶ ۲۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
یکشنبه ۲۹اردیبهشت۱۳۹۲
۱۹مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۳۳ ۵۸٬۳۰۶ ۸۳۹٬۳۲۹ ۴ ۸٬۰۱۳ ۲۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
دوشنبه ۳۰اردیبهشت۱۳۹۲
۲۰مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۳۳ ۵۸٬۳۰۶ ۸۳۹٬۳۸۹ ۴ ۸٬۰۱۸ ۲۵ ۱۲ ۳ ۰ ۰
سه‌شنبه ۳۱اردیبهشت۱۳۹۲
۲۱مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۳۳ ۵۸٬۳۰۶ ۸۳۹٬۴۰۸ ۴ ۸٬۰۲۳ ۲۵ ۱۲ ۳ ۰ ۰
چهارشنبه ۱خرداد۱۳۹۲
۲۲مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۳۳ ۵۸٬۳۰۶ ۸۳۹٬۴۱۹ ۴ ۸٬۰۲۵ ۲۵ ۱۲ ۳ ۰ ۰
پنجشنبه ۲خرداد۱۳۹۲
۲۳مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۳۳ ۵۸٬۳۰۶ ۸۳۹٬۴۲۰ ۴ ۸٬۰۳۰ ۲۶ ۱۲ ۳ ۰ ۰
جمعه ۳خرداد۱۳۹۲
۲۴مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۳۴ ۵۸٬۳۰۷ ۸۳۹٬۴۲۲ ۴ ۸٬۰۳۳ ۲۶ ۱۲ ۳ ۰ ۰
شنبه ۴خرداد۱۳۹۲
۲۵مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۳۶ ۵۸٬۳۰۸ ۸۳۹٬۴۷۸ ۴ ۸٬۰۳۹ ۲۶ ۱۲ ۳ ۰ ۰
یکشنبه ۵خرداد۱۳۹۲
۲۶مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۳۵ ۵۸٬۳۰۶ ۸۳۹٬۵۲۷ ۴ ۸٬۰۴۵ ۲۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
دوشنبه ۶خرداد۱۳۹۲
۲۷مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۳۶ ۵۸٬۳۰۷ ۸۳۹٬۵۷۹ ۴ ۸٬۰۵۴ ۲۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
سه‌شنبه ۷خرداد۱۳۹۲
۲۸مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۳۶ ۵۸٬۳۰۷ ۸۳۹٬۶۴۵ ۴ ۸٬۰۶۰ ۲۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
چهارشنبه ۸خرداد۱۳۹۲
۲۹مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۳۷ ۵۸٬۳۰۷ ۸۳۹٬۷۳۲ ۴ ۸٬۰۶۴ ۲۸ ۱۲ ۳ ۰ ۰
پنجشنبه ۹خرداد۱۳۹۲
۳۰مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۳۸ ۵۸٬۳۰۷ ۸۳۹٬۸۴۰ ۵ ۸٬۰۶۹ ۲۸ ۱۲ ۳ ۰ ۰
جمعه ۱۰خرداد۱۳۹۲
۳۱مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۳۸ ۵۸٬۳۰۷ ۸۳۹٬۹۳۹ ۵ ۸٬۰۷۳ ۲۸ ۱۲ ۳ ۰ ۰
شنبه ۱۱خرداد۱۳۹۲
۱ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۳۹ ۵۸٬۳۰۷ ۸۴۰٬۱۰۶ ۵ ۸٬۰۷۷ ۲۴ ۱۲ ۳ ۰ ۰
یکشنبه ۱۲خرداد۱۳۹۲
۲ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۴۱ ۵۸٬۳۰۸ ۸۴۰٬۲۸۵ ۵ ۸٬۰۸۱ ۲۴ ۱۲ ۳ ۰ ۰
دوشنبه ۱۳خرداد۱۳۹۲
۳ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۴۵ ۵۸٬۳۰۸ ۸۴۰٬۳۸۸ ۵ ۸٬۰۸۴ ۲۴ ۱۲ ۳ ۰ ۰
سه‌شنبه ۱۴خرداد۱۳۹۲
۴ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۴۵ ۵۸٬۳۰۸ ۸۴۰٬۴۵۸ ۵ ۸٬۰۸۵ ۲۴ ۱۲ ۳ ۰ ۰
چهارشنبه ۱۵خرداد۱۳۹۲
۵ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۴۵ ۵۸٬۳۰۸ ۸۴۰٬۴۸۹ ۵ ۸٬۰۸۸ ۲۵ ۱۲ ۳ ۰ ۰
پنجشنبه ۱۶خرداد۱۳۹۲
۶ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۴۵ ۵۸٬۳۰۸ ۸۴۰٬۵۳۹ ۵ ۸٬۰۹۲ ۲۵ ۱۲ ۳ ۰ ۰
جمعه ۱۷خرداد۱۳۹۲
۷ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۴۷ ۵۸٬۳۰۹ ۸۴۰٬۵۷۹ ۵ ۸٬۰۹۸ ۲۵ ۱۲ ۳ ۰ ۰
شنبه ۱۸خرداد۱۳۹۲
۸ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۴۹ ۵۸٬۳۱۱ ۸۴۰٬۶۵۴ ۵ ۸٬۱۰۳ ۲۵ ۱۲ ۳ ۰ ۰
یکشنبه ۱۹خرداد۱۳۹۲
۹ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۵۰ ۵۸٬۳۰۹ ۸۴۰٬۷۵۵ ۵ ۸٬۱۰۶ ۲۵ ۱۲ ۳ ۰ ۰
دوشنبه ۲۰خرداد۱۳۹۲
۱۰ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۵۲ ۵۸٬۳۰۹ ۸۴۰٬۸۱۰ ۵ ۸٬۱۱۱ ۲۵ ۱۲ ۳ ۰ ۰
سه‌شنبه ۲۱خرداد۱۳۹۲
۱۱ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۵۴ ۵۸٬۳۱۰ ۸۴۰٬۸۴۹ ۵ ۸٬۱۱۸ ۲۶ ۱۲ ۳ ۰ ۰
چهارشنبه ۲۲خرداد۱۳۹۲
۱۲ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۵۶ ۵۸٬۳۱۲ ۸۴۰٬۸۶۶ ۵ ۸٬۱۲۲ ۲۶ ۱۲ ۳ ۰ ۰
پنجشنبه ۲۳خرداد۱۳۹۲
۱۳ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۵۶ ۵۸٬۳۱۲ ۸۴۰٬۹۰۷ ۵ ۸٬۱۲۴ ۲۶ ۱۲ ۳ ۰ ۰
جمعه ۲۴خرداد۱۳۹۲
۱۴ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۵۷ ۵۸٬۳۱۲ ۸۴۰٬۹۶۵ ۵ ۸٬۱۲۷ ۲۵ ۱۲ ۳ ۰ ۰
شنبه ۲۵خرداد۱۳۹۲
۱۵ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۵۸ ۵۸٬۳۱۲ ۸۴۱٬۰۵۱ ۵ ۸٬۱۳۰ ۲۵ ۱۲ ۳ ۰ ۰
یکشنبه ۲۶خرداد۱۳۹۲
۱۶ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۵۸ ۵۸٬۳۱۲ ۸۴۱٬۰۷۱ ۵ ۸٬۱۳۳ ۲۵ ۱۲ ۳ ۰ ۰
دوشنبه ۲۷خرداد۱۳۹۲
۱۷ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۵۷ ۵۸٬۳۱۲ ۸۴۱٬۱۰۸ ۵ ۸٬۱۴۱ ۲۱ ۱۲ ۳ ۰ ۰
سه‌شنبه ۲۸خرداد۱۳۹۲
۱۸ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۵۷ ۵۸٬۳۱۲ ۸۴۱٬۱۶۷ ۵ ۸٬۱۴۴ ۲۱ ۱۲ ۳ ۰ ۰
چهارشنبه ۲۹خرداد۱۳۹۲
۱۹ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۵۷ ۵۸٬۳۱۲ ۸۴۱٬۲۷۲ ۵ ۸٬۱۵۰ ۲۱ ۱۲ ۳ ۰ ۰
پنجشنبه ۳۰خرداد۱۳۹۲
۲۰ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۵۸ ۵۸٬۳۱۲ ۸۴۱٬۳۱۰ ۵ ۸٬۱۵۲ ۱۹ ۱۲ ۳ ۰ ۰
جمعه ۳۱خرداد۱۳۹۲
۲۱ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۵۸ ۵۸٬۳۱۲ ۸۴۱٬۳۴۵ ۵ ۸٬۱۵۷ ۱۹ ۱۲ ۳ ۰ ۰
شنبه ۱تیر۱۳۹۲
۲۲ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۵۹ ۵۸٬۳۱۳ ۸۴۱٬۳۵۸ ۵ ۸٬۱۶۰ ۱۹ ۱۲ ۳ ۰ ۰
یکشنبه ۲تیر۱۳۹۲
۲۳ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۵۸ ۵۸٬۳۱۲ ۸۴۱٬۴۳۴ ۵ ۸٬۱۶۳ ۱۹ ۱۲ ۳ ۰ ۰
دوشنبه ۳تیر۱۳۹۲
۲۴ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۶۰ ۵۸٬۳۱۴ ۸۴۱٬۴۶۱ ۵ ۸٬۱۶۹ ۱۹ ۱۲ ۳ ۰ ۰
سه‌شنبه ۴تیر۱۳۹۲
۲۵ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۶۱ ۵۸٬۳۱۴ ۸۴۱٬۴۸۵ ۵ ۸٬۱۷۴ ۱۹ ۱۲ ۳ ۰ ۰
چهارشنبه ۵تیر۱۳۹۲
۲۶ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۶۲ ۵۸٬۳۱۴ ۸۴۱٬۵۱۶ ۵ ۸٬۱۸۰ ۲۰ ۱۲ ۳ ۰ ۰
پنجشنبه ۶تیر۱۳۹۲
۲۷ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۶۴ ۵۸٬۳۱۵ ۸۴۱٬۵۲۵ ۵ ۸٬۱۸۱ ۲۰ ۱۲ ۳ ۰ ۰
جمعه ۷تیر۱۳۹۲
۲۸ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۶۲ ۵۸٬۳۱۵ ۸۴۱٬۵۴۵ ۵ ۸٬۱۸۳ ۲۰ ۱۲ ۳ ۰ ۰
شنبه ۸تیر۱۳۹۲
۲۹ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۶۵ ۵۸٬۳۱۷ ۸۴۱٬۵۵۲ ۵ ۸٬۱۸۸ ۱۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
یکشنبه ۹تیر۱۳۹۲
۳۰ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۶۷ ۵۸٬۳۱۷ ۸۴۱٬۵۶۰ ۵ ۸٬۱۹۳ ۱۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
دوشنبه ۱۰تیر۱۳۹۲
۱ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۶۷ ۵۸٬۳۱۷ ۸۴۱٬۵۶۱ ۵ ۸٬۱۹۷ ۱۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
سه‌شنبه ۱۱تیر۱۳۹۲
۲ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۶۷ ۵۸٬۳۱۷ ۸۴۱٬۵۶۵ ۵ ۸٬۱۹۹ ۱۸ ۱۲ ۳ ۰ ۰
چهارشنبه ۱۲تیر۱۳۹۲
۳ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۶۹ ۵۸٬۳۱۷ ۸۴۱٬۵۷۵ ۵ ۸٬۱۹۹ ۱۸ ۱۲ ۳ ۰ ۰
پنجشنبه ۱۳تیر۱۳۹۲
۴ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۷۰ ۵۸٬۳۱۷ ۸۴۱٬۵۷۷ ۶ ۸٬۲۰۵ ۱۸ ۱۲ ۳ ۰ ۰
جمعه ۱۴تیر۱۳۹۲
۵ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۷۱ ۵۸٬۳۱۷ ۸۴۱٬۵۸۳ ۶ ۸٬۲۱۲ ۲۱ ۱۲ ۳ ۰ ۰
شنبه ۱۵تیر۱۳۹۲
۶ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۵۷۱ ۵۸٬۳۱۷ ۸۴۱٬۵۸۸ ۶ ۸٬۲۱۹ ۲۱ ۱۲ ۳ ۰ ۰
یکشنبه ۱۶تیر۱۳۹۲
۷ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۰۰ ۵۸٬۳۱۷ ۸۴۱٬۶۴۸ ۶ ۸٬۲۲۵ ۲۱ ۱۲ ۳ ۰ ۰
دوشنبه ۱۷تیر۱۳۹۲
۸ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۰۰ ۵۸٬۳۱۷ ۸۴۱٬۷۳۹ ۶ ۸٬۲۲۹ ۲۱ ۱۲ ۳ ۰ ۰
سه‌شنبه ۱۸تیر۱۳۹۲
۹ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۰۲ ۵۸٬۳۱۷ ۸۴۱٬۸۷۴ ۶ ۸٬۲۳۳ ۲۱ ۱۲ ۳ ۰ ۰
چهارشنبه ۱۹تیر۱۳۹۲
۱۰ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۰۲ ۵۸٬۳۱۷ ۸۴۲٬۰۸۸ ۶ ۸٬۲۴۱ ۲۱ ۱۲ ۳ ۰ ۰
پنجشنبه ۲۰تیر۱۳۹۲
۱۱ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۰۴ ۵۸٬۳۱۷ ۸۴۲٬۲۱۲ ۶ ۸٬۲۴۴ ۲۰ ۱۲ ۳ ۰ ۰
جمعه ۲۱تیر۱۳۹۲
۱۲ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۰۴ ۵۸٬۳۱۷ ۸۴۲٬۳۶۸ ۶ ۸٬۲۴۶ ۲۰ ۱۲ ۳ ۰ ۰
شنبه ۲۲تیر۱۳۹۲
۱۳ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۰۷ ۵۸٬۳۱۷ ۸۴۲٬۴۴۰ ۷ ۸٬۲۴۷ ۲۰ ۱۲ ۳ ۰ ۰
یکشنبه ۲۳تیر۱۳۹۲
۱۴ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۰۸ ۵۸٬۳۱۷ ۸۴۲٬۵۱۰ ۸ ۸٬۲۴۸ ۲۲ ۱۲ ۳ ۰ ۰
دوشنبه ۲۴تیر۱۳۹۲
۱۵ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۰۸ ۵۸٬۳۱۷ ۸۴۲٬۵۵۰ ۸ ۸٬۲۵۲ ۲۲ ۱۲ ۳ ۰ ۰
سه‌شنبه ۲۵تیر۱۳۹۲
۱۶ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۰۸ ۵۸٬۳۱۸ ۸۴۲٬۵۸۰ ۸ ۸٬۲۵۷ ۲۲ ۱۲ ۳ ۰ ۰
چهارشنبه ۲۶تیر۱۳۹۲
۱۷ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۰۸ ۵۸٬۳۱۸ ۸۴۲٬۶۲۷ ۸ ۸٬۲۶۲ ۲۴ ۱۲ ۳ ۰ ۰
پنجشنبه ۲۷تیر۱۳۹۲
۱۸ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۰۸ ۵۸٬۳۱۸ ۸۴۲٬۶۸۵ ۸ ۸٬۲۶۳ ۲۴ ۱۲ ۳ ۰ ۰
جمعه ۲۸تیر۱۳۹۲
۱۹ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۰۸ ۵۸٬۳۱۸ ۸۴۲٬۷۴۵ ۸ ۸٬۲۶۷ ۲۴ ۱۲ ۳ ۰ ۰
شنبه ۲۹تیر۱۳۹۲
۲۰ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۰۸ ۵۸٬۳۱۸ ۸۴۲٬۸۱۹ ۸ ۸٬۲۶۸ ۲۵ ۱۲ ۳ ۰ ۰
یکشنبه ۳۰تیر۱۳۹۲
۲۱ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۰۸ ۵۸٬۳۱۸ ۸۴۲٬۸۹۴ ۸ ۸٬۲۷۴ ۲۵ ۱۲ ۳ ۰ ۰
دوشنبه ۳۱تیر۱۳۹۲
۲۲ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۱۱ ۵۸٬۳۱۸ ۸۴۲٬۹۶۵ ۸ ۸٬۲۷۷ ۲۵ ۱۲ ۳ ۰ ۰
سه‌شنبه ۱مرداد۱۳۹۲
۲۳ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۱۱ ۵۸٬۳۱۸ ۸۴۳٬۰۴۹ ۸ ۸٬۲۸۰ ۲۵ ۱۲ ۲ ۰ ۰
چهارشنبه ۲مرداد۱۳۹۲
۲۴ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۱۱ ۵۸٬۳۱۸ ۸۴۳٬۱۲۱ ۸ ۸٬۲۸۲ ۲۵ ۱۲ ۲ ۰ ۰
پنجشنبه ۳مرداد۱۳۹۲
۲۵ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۱۱ ۵۸٬۳۱۸ ۸۴۳٬۱۷۲ ۸ ۸٬۲۸۵ ۲۵ ۱۲ ۲ ۰ ۰
جمعه ۴مرداد۱۳۹۲
۲۶ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۱۳ ۵۸٬۳۱۹ ۸۴۳٬۲۴۱ ۸ ۸٬۲۸۷ ۲۳ ۱۲ ۲ ۰ ۰
شنبه ۵مرداد۱۳۹۲
۲۷ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۱۳ ۵۸٬۳۱۹ ۸۴۳٬۳۶۵ ۸ ۸٬۲۸۷ ۲۳ ۱۲ ۲ ۰ ۰
یکشنبه ۶مرداد۱۳۹۲
۲۸ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۱۷ ۵۸٬۳۲۰ ۸۴۳٬۴۳۵ ۸ ۸٬۲۹۳ ۲۳ ۱۲ ۲ ۰ ۰
دوشنبه ۷مرداد۱۳۹۲
۲۹ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۱۶ ۵۸٬۳۱۹ ۸۴۳٬۴۹۷ ۸ ۸٬۲۹۴ ۲۹ ۱۲ ۳ ۰ ۰
سه‌شنبه ۸مرداد۱۳۹۲
۳۰ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۱۸ ۵۸٬۳۲۰ ۸۴۳٬۵۴۶ ۸ ۸٬۲۹۹ ۲۹ ۱۲ ۳ ۰ ۰
چهارشنبه ۹مرداد۱۳۹۲
۳۱ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۱۶ ۵۸٬۳۱۹ ۸۴۳٬۶۰۰ ۸ ۸٬۳۰۳ ۲۹ ۱۲ ۳ ۰ ۰
پنجشنبه ۱۰مرداد۱۳۹۲
۱اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۱۷ ۵۸٬۳۱۹ ۸۴۳٬۶۵۵ ۸ ۸٬۳۰۵ ۲۹ ۱۲ ۳ ۰ ۰
جمعه ۱۱مرداد۱۳۹۲
۲اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۱۶ ۵۸٬۳۱۹ ۸۴۳٬۶۸۹ ۸ ۸٬۳۰۹ ۲۹ ۱۲ ۳ ۰ ۰
شنبه ۱۲مرداد۱۳۹۲
۳اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۱۶ ۵۸٬۳۱۹ ۸۴۳٬۷۲۵ ۸ ۸٬۳۱۱ ۲۹ ۱۲ ۳ ۰ ۰
یکشنبه ۱۳مرداد۱۳۹۲
۴اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۱۷ ۵۸٬۳۱۹ ۸۴۳٬۷۵۳ ۸ ۸٬۳۱۲ ۲۹ ۱۲ ۳ ۰ ۰
دوشنبه ۱۴مرداد۱۳۹۲
۵اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۱۹ ۵۸٬۳۱۹ ۸۴۳٬۷۸۰ ۸ ۸٬۳۱۴ ۲۴ ۱۲ ۳ ۰ ۰
سه‌شنبه ۱۵مرداد۱۳۹۲
۶اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۲۰ ۵۸٬۳۲۰ ۸۴۳٬۸۲۴ ۸ ۸٬۳۱۷ ۲۴ ۱۲ ۳ ۰ ۰
چهارشنبه ۱۶مرداد۱۳۹۲
۷اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۲۱ ۵۸٬۳۲۰ ۸۴۳٬۸۶۸ ۸ ۸٬۳۱۸ ۲۴ ۱۲ ۳ ۰ ۰
پنجشنبه ۱۷مرداد۱۳۹۲
۸اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۲۱ ۵۸٬۳۲۰ ۸۴۳٬۹۲۴ ۸ ۸٬۳۱۸ ۲۳ ۱۲ ۳ ۰ ۰
جمعه ۱۸مرداد۱۳۹۲
۹اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۲۱ ۵۸٬۳۲۰ ۸۴۴٬۰۷۷ ۸ ۸٬۳۲۱ ۲۳ ۱۲ ۳ ۰ ۰
شنبه ۱۹مرداد۱۳۹۲
۱۰اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۲۲ ۵۸٬۳۲۰ ۸۴۴٬۶۱۱ ۸ ۸٬۳۲۲ ۲۳ ۱۲ ۳ ۰ ۰
یکشنبه ۲۰مرداد۱۳۹۲
۱۱اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۲۳ ۵۸٬۳۲۱ ۸۴۵٬۰۹۳ ۸ ۸٬۳۲۴ ۲۲ ۱۲ ۳ ۰ ۰
پنجشنبه ۲۴مرداد۱۳۹۲
۱۵اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۲۲ ۵۸٬۳۲۱ ۸۴۵٬۹۲۷ ۸ ۸٬۳۳۰ ۲۱ ۱۲ ۳ ۰ ۰
جمعه ۲۵مرداد۱۳۹۲
۱۶اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۲۲ ۵۸٬۳۲۱ ۸۴۶٬۰۸۷ ۸ ۸٬۳۳۱ ۲۱ ۱۲ ۳ ۰ ۰
شنبه ۲۶مرداد۱۳۹۲
۱۷اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۲۴ ۵۸٬۳۲۲ ۸۴۶٬۲۸۰ ۸ ۸٬۳۳۳ ۲۱ ۱۲ ۳ ۰ ۰
یکشنبه ۲۷مرداد۱۳۹۲
۱۸اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۲۴ ۵۸٬۳۲۲ ۸۴۶٬۴۵۸ ۸ ۸٬۳۳۶ ۲۱ ۱۲ ۳ ۰ ۰
دوشنبه ۲۸مرداد۱۳۹۲
۱۹اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۲۴ ۵۸٬۳۲۲ ۸۴۶٬۶۳۸ ۸ ۸٬۳۳۸ ۲۱ ۱۲ ۳ ۰ ۰
سه‌شنبه ۲۹مرداد۱۳۹۲
۲۰اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۲۴ ۵۸٬۳۲۲ ۸۴۶٬۸۰۴ ۸ ۸٬۳۴۱ ۲۱ ۱۲ ۳ ۰ ۰
چهارشنبه ۳۰مرداد۱۳۹۲
۲۱اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۲۵ ۵۸٬۳۲۲ ۸۴۶٬۹۰۴ ۸ ۸٬۳۴۲ ۲۱ ۱۲ ۳ ۰ ۰
پنجشنبه ۳۱مرداد۱۳۹۲
۲۲اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۲۷ ۵۸٬۳۲۳ ۸۴۷٬۰۱۹ ۸ ۸٬۳۴۳ ۲۱ ۱۲ ۳ ۰ ۰
جمعه ۱شهریور۱۳۹۲
۲۳اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۲۸ ۵۸٬۳۲۳ ۸۴۷٬۱۴۳ ۸ ۸٬۳۴۵ ۲۱ ۱۲ ۳ ۰ ۰
شنبه ۲شهریور۱۳۹۲
۲۴اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۲۹ ۵۸٬۳۲۳ ۸۴۷٬۱۶۷ ۸ ۸٬۳۴۸ ۲۴ ۱۲ ۳ ۰ ۰
یکشنبه ۳شهریور۱۳۹۲
۲۵اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۲۹ ۵۸٬۳۲۳ ۸۴۷٬۱۷۲ ۸ ۸٬۳۴۸ ۲۴ ۱۲ ۳ ۰ ۰
دوشنبه ۴شهریور۱۳۹۲
۲۶اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۳۰ ۵۸٬۳۲۴ ۸۴۷٬۱۷۷ ۸ ۸٬۳۵۰ ۲۴ ۱۲ ۳ ۰ ۰
سه‌شنبه ۵شهریور۱۳۹۲
۲۷اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۳۲ ۵۸٬۳۲۶ ۸۴۷٬۱۸۸ ۸ ۸٬۳۵۰ ۲۴ ۱۲ ۳ ۰ ۰
چهارشنبه ۶شهریور۱۳۹۲
۲۸اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۳۰ ۵۸٬۳۲۵ ۸۴۷٬۲۰۴ ۸ ۸٬۳۵۲ ۲۴ ۱۲ ۳ ۰ ۰
پنجشنبه ۷شهریور۱۳۹۲
۲۹اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۳۱ ۵۸٬۳۲۶ ۸۴۷٬۲۱۵ ۸ ۸٬۳۵۵ ۲۴ ۱۲ ۳ ۰ ۰
جمعه ۸شهریور۱۳۹۲
۳۰اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۳(گرینویچ)
‏۰۸:۳۳(تهران)
۱۰۹٬۶۳۱ ۵۸٬۳۲۶ ۸۴۷٬۲۱۷ ۸ ۸٬۳۵۷ ۲۴ ۱۲ ۳ ۰ ۰
یکشنبه ۱۰شهریور۱۳۹۲
۱سپتامبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۳۴ ۵۸٬۳۲۵ ۸۴۷٬۲۳۰ ۸ ۸٬۳۶۴ ۲۴ ۱۲ ۳ ۰ ۰
دوشنبه ۱۱شهریور۱۳۹۲
۲سپتامبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۳۵ ۵۸٬۳۲۵ ۸۴۷٬۲۳۸ ۸ ۸٬۳۶۷ ۲۴ ۱۲ ۳ ۰ ۰
چهارشنبه ۱۳شهریور۱۳۹۲
۴سپتامبر۲۰۱۳
‏۰۵:۱۱(گرینویچ)
‏۰۵:۱۱(تهران)
۱۰۹٬۶۳۷ ۵۸٬۳۲۶ ۸۴۷٬۲۴۷ ۸ ۸٬۳۷۱ ۲۴ ۱۲ ۳ ۰ ۰
چهارشنبه ۱۳شهریور۱۳۹۲
۴سپتامبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۳۸ ۵۸٬۳۲۶ ۸۴۷٬۲۵۰ ۸ ۸٬۳۷۱ ۲۴ ۱۲ ۳ ۰ ۰
پنجشنبه ۱۴شهریور۱۳۹۲
۵سپتامبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۴۳ ۵۸٬۳۳۱ ۸۴۷٬۲۸۲ ۸ ۸٬۳۷۲ ۲۴ ۱۲ ۳ ۰ ۰
شنبه ۱۶شهریور۱۳۹۲
۷سپتامبر۲۰۱۳
‏۱۸:۰۱(گرینویچ)
‏۱۸:۰۱(تهران)
۱۰۹٬۶۴۴ ۵۸٬۳۳۱ ۸۴۷٬۳۰۰ ۸ ۸٬۳۷۴ ۲۴ ۱۲ ۳ ۰ ۰
یکشنبه ۱۷شهریور۱۳۹۲
۸سپتامبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۴۴ ۵۸٬۳۳۱ ۸۴۷٬۳۰۵ ۸ ۸٬۳۷۴ ۲۴ ۱۲ ۳ ۰ ۰
دوشنبه ۱۸شهریور۱۳۹۲
۹سپتامبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۴۴ ۵۸٬۳۳۱ ۸۴۷٬۳۱۱ ۸ ۸٬۳۷۶ ۲۴ ۱۲ ۳ ۰ ۰
سه‌شنبه ۱۹شهریور۱۳۹۲
۱۰سپتامبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۴۴ ۵۸٬۳۳۱ ۸۴۷٬۳۱۵ ۸ ۸٬۳۷۹ ۲۴ ۱۲ ۳ ۰ ۰
چهارشنبه ۲۰شهریور۱۳۹۲
۱۱سپتامبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۴۴ ۵۸٬۳۳۱ ۸۴۷٬۳۱۷ ۸ ۸٬۳۸۱ ۱۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
پنجشنبه ۲۱شهریور۱۳۹۲
۱۲سپتامبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۴۴ ۵۸٬۳۳۱ ۸۴۷٬۳۱۸ ۸ ۸٬۳۸۴ ۱۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
جمعه ۲۲شهریور۱۳۹۲
۱۳سپتامبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۴۴ ۵۸٬۳۳۲ ۸۴۷٬۳۲۳ ۸ ۸٬۳۸۵ ۱۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
شنبه ۲۳شهریور۱۳۹۲
۱۴سپتامبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۴۴ ۵۸٬۳۳۲ ۸۴۷٬۳۲۶ ۸ ۸٬۳۸۶ ۱۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
یکشنبه ۲۴شهریور۱۳۹۲
۱۵سپتامبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۴۵ ۵۸٬۳۳۲ ۸۴۷٬۳۴۵ ۸ ۸٬۳۹۲ ۱۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
دوشنبه ۲۵شهریور۱۳۹۲
۱۶سپتامبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۴۹ ۵۸٬۳۳۲ ۸۴۷٬۳۹۹ ۸ ۸٬۳۹۸ ۱۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
سه‌شنبه ۲۶شهریور۱۳۹۲
۱۷سپتامبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۴۹ ۵۸٬۳۳۲ ۸۴۷٬۴۰۷ ۸ ۸٬۴۰۰ ۱۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
چهارشنبه ۲۷شهریور۱۳۹۲
۱۸سپتامبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۵۸ ۵۸٬۳۳۶ ۸۴۷٬۴۱۸ ۸ ۸٬۴۰۳ ۱۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
پنجشنبه ۲۸شهریور۱۳۹۲
۱۹سپتامبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۶۶ ۵۸٬۳۳۷ ۸۴۷٬۴۳۰ ۸ ۸٬۴۰۳ ۱۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
جمعه ۲۹شهریور۱۳۹۲
۲۰سپتامبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۶۷ ۵۸٬۳۳۷ ۸۴۷٬۴۳۵ ۸ ۸٬۴۰۵ ۱۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
شنبه ۳۰شهریور۱۳۹۲
۲۱سپتامبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۶۷ ۵۸٬۳۳۷ ۸۴۷٬۴۳۶ ۸ ۸٬۴۰۸ ۱۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
یکشنبه ۳۱شهریور۱۳۹۲
۲۲سپتامبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۶۵ ۵۸٬۳۳۲ ۸۴۷٬۴۷۰ ۸ ۸٬۴۱۰ ۱۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
دوشنبه ۱مهر۱۳۹۲
۲۳سپتامبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۶۷ ۵۸٬۳۳۳ ۸۴۷٬۴۷۸ ۸ ۸٬۴۱۴ ۱۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
سه‌شنبه ۲مهر۱۳۹۲
۲۴سپتامبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۶۹ ۵۸٬۳۳۳ ۸۴۷٬۴۸۳ ۸ ۸٬۴۱۷ ۱۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
چهارشنبه ۳مهر۱۳۹۲
۲۵سپتامبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۷۰ ۵۸٬۳۳۳ ۸۴۷٬۴۸۹ ۸ ۸٬۴۱۸ ۱۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
پنجشنبه ۴مهر۱۳۹۲
۲۶سپتامبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۷۰ ۵۸٬۳۳۳ ۸۴۷٬۴۹۹ ۸ ۸٬۴۲۲ ۱۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
جمعه ۵مهر۱۳۹۲
۲۷سپتامبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۷۰ ۵۸٬۳۳۳ ۸۴۷٬۵۰۹ ۸ ۸٬۴۲۹ ۱۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
یکشنبه ۷مهر۱۳۹۲
۲۹سپتامبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۷۷ ۵۸٬۳۳۳ ۸۴۷٬۵۲۵ ۸ ۸٬۴۳۹ ۱۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
دوشنبه ۸مهر۱۳۹۲
۳۰سپتامبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۷۷ ۵۸٬۳۳۳ ۸۴۷٬۵۲۹ ۸ ۸٬۴۴۳ ۱۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
سه‌شنبه ۹مهر۱۳۹۲
۱اکتبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۷۷ ۵۸٬۳۳۳ ۸۴۷٬۵۳۵ ۸ ۸٬۴۴۶ ۱۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
چهارشنبه ۱۰مهر۱۳۹۲
۲اکتبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۷۷ ۵۸٬۳۳۳ ۸۴۷٬۵۵۹ ۸ ۸٬۴۵۰ ۱۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
یکشنبه ۱۴مهر۱۳۹۲
۶اکتبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۷۸ ۵۸٬۳۳۴ ۸۴۷٬۶۳۷ ۸ ۸٬۴۶۴ ۱۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
دوشنبه ۱۵مهر۱۳۹۲
۷اکتبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۷۸ ۵۸٬۳۳۴ ۸۴۷٬۶۵۰ ۸ ۸٬۴۷۰ ۱۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
سه‌شنبه ۱۶مهر۱۳۹۲
۸اکتبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۸۱ ۵۸٬۳۳۴ ۸۴۷٬۶۷۶ ۸ ۸٬۴۷۷ ۱۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
چهارشنبه ۱۷مهر۱۳۹۲
۹اکتبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۹۴ ۵۸٬۳۴۵ ۸۴۷٬۷۲۴ ۸ ۸٬۴۸۱ ۱۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
پنجشنبه ۱۸مهر۱۳۹۲
۱۰اکتبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۶۹۷ ۵۸٬۳۴۷ ۸۴۷٬۷۵۲ ۸ ۸٬۴۸۶ ۱۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
جمعه ۱۹مهر۱۳۹۲
۱۱اکتبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۷۰۰ ۵۸٬۳۴۸ ۸۴۷٬۷۶۴ ۸ ۸٬۴۹۱ ۱۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
شنبه ۲۰مهر۱۳۹۲
۱۲اکتبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۷۰۱ ۵۸٬۳۴۹ ۸۴۷٬۷۸۶ ۸ ۸٬۵۰۱ ۱۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
یکشنبه ۲۱مهر۱۳۹۲
۱۳اکتبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۷۱۲ ۵۸٬۳۵۳ ۸۴۷٬۸۱۰ ۸ ۸٬۵۰۳ ۱۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
دوشنبه ۲۲مهر۱۳۹۲
۱۴اکتبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۷۲۰ ۵۸٬۳۵۸ ۸۴۷٬۸۴۳ ۸ ۸٬۵۱۰ ۱۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
سه‌شنبه ۲۳مهر۱۳۹۲
۱۵اکتبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۷۲۵ ۵۸٬۳۶۱ ۸۴۷٬۸۶۱ ۸ ۸٬۵۱۶ ۱۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
چهارشنبه ۲۴مهر۱۳۹۲
۱۶اکتبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۷۲۷ ۵۸٬۳۶۳ ۸۴۷٬۸۶۹ ۸ ۸٬۵۱۹ ۱۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
پنجشنبه ۲۵مهر۱۳۹۲
۱۷اکتبر۲۰۱۳
‏۰۹:۱۱(گرینویچ)
‏۰۹:۱۱(تهران)
۱۰۹٬۷۲۹ ۵۸٬۳۶۵ ۸۴۷٬۹۱۰ ۸ ۸٬۵۲۱ ۱۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
دوشنبه ۲۹مهر۱۳۹۲
۲۱اکتبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۷۳۲ ۵۸٬۳۶۸ ۸۴۸٬۰۰۰ ۸ ۸٬۵۴۷ ۱۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
سه‌شنبه ۳۰مهر۱۳۹۲
۲۲اکتبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۰۸:۳۰(تهران)
۱۰۹٬۷۳۱ ۵۸٬۳۶۷ ۸۴۸٬۰۵۴ ۸ ۸٬۵۵۳ ۱۷ ۱۲ ۳ ۰ ۰
‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏