پیدر

از ویکی‌واژه

پِیْدَرْ :(peidar) در گویش گنابادی یعنی عروس و داماد کردن ، سر و سامان دادن ، از آب و گل در آوردن ، ازدواج کردن