پرش به محتوا

کلمه

از ویکی‌واژه

ویراست Syrotic

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

  1. کلمة

اسم[ویرایش]

  1. سخن، گفتار.
  2. یک جزو از کلام، لفظ معنی دار.
  3. مجموعة حروفی که یک واحد را تشکیل دهند در دستور زبان فارسی معمولاً کلمه را به نه بخش تقسیم کنند: اسم، صفت، عدد، کنایه، فعل، قید، حرف اضافه، حرف ربط، صوت.
  4. جمله، عبارت.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

  1. وا‌ژه

|}

تلفظ[ویرایش]

سمپا: k{l{mE

  1. ‍‍

عربی[ویرایش]

ایتالیایی

اسم[ویرایش]

parola

اسم[ویرایش]

vocabolo

انگلیسی
word