پرش به محتوا

کمک

از ویکی‌واژه

فارسی

[ویرایش]

ریشه‌شناسی

[ویرایش]

(کُ مَ)

avar" در زبانِ اوستاییِ کهن، واژه یِ " اَوَر

به چمِ "یاری، کمک" بوده است.

ترگویه ( ترجمه ) یِ واژه یِ اوستاییِ " اَوَر" در زبانِ پهلوی " کامَک: kamak " و " اَیاواریه: ayavarih "بوده است. این به روشنی نشان می دهد که واژه یِ " کُمک" برآمده از " کامَک" در زبانِ پهلوی است و واژه یِ "یاوری" نیز برآمده از واژه یِ " اَیاواریه" در پهلوی و " اَوَر" در اوستایی است.

واژه یِ " کامَک" در زبانِ پهلوی از " کام" و پسوندِ " َ ک" ساخته شده است.

پرسش 1:

آیا در زبانِ تُرکی پسوندِ " َ ک" وجود دارد؟ به روشنی نَخیر.

پرسش 2:

آیا واژه یِ " کامَک/کُمک" در زبانِ ترکی تواناییِ فروکاهش به تکواژها را دارد؟ به روشنی نَخیر؛ چراکه در زبانِ تُرکی نَه واژه یِ " کام" وجود دارد و نَه پسوندِ " َ ک ".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

پَسگَشت:

در بخشهایِ 176 و 178 از نبیگِ "فرهنگنامه زبانِ ایرانیِ کهن" نوشته یِ کریستین بارتولومه آمده است

واژه کمک واژه که خیلی خیلی پارسی ریشه پهلوی دارد اين واژه از واژه کم از واژه کم که در پهلوی هم کم خوانده می شود ساخته شده است

اسم

[ویرایش]
  1. مدد، یاری، کومک نیز به همین معنی

صفت

[ویرایش]
  1. آن که همکاری می‌کند.
  2. دستیار، همراه.

منابع

[ویرایش]
  • فرهنگ لغت معین

اسم

[ویرایش]
  1. یاری.

برگردان‌ها

[ویرایش]
ایتالیایی

اسم

[ویرایش]
انگلیسی