یاسوبو

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

ریشه شناسی[ویرایش]

  • کاسی

آوایش[ویرایش]

  • [یاسؤبؤ]

جای نام[ویرایش]

یاسوبو

  1. از ایالت‌هایی است که آگوم دوم پادشاه مقتدر کاسی و بابل مدعی فرمانروایی بر آنجا است.
    یاسوبو (یاشو) غامض بوده قابل تحلیل نیست محققان به معنی کشورها تعبیر نموده و ظاهراً سرزمینی بزرگ را شامل می‌شده که در بخشی از آن شهر یا کشور آرمان قرار داشته است.

منابع[ویرایش]

––––

برگردان‌ها[ویرایش]