-ید

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

پسوند[ویرایش]

  • /ـیدْ/
  1. هنگام پیوندادن (متصل شدن) به آخر کینما، در نقش ضمیر پیوسته/نهادنمای دوم شخص جمع می‌باشد:
    رفتید
    روید

برگردان[ویرایش]