-یم

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

پسوند[ویرایش]

  • /ـیمْ/
  1. هنگام پیوندادن (متصل شدن) به آخر کینما، در نقش ضمیر پیوسته/نهادنمای اول شخص جمع می‌باشد:
    رفتیم
    رویم

برگردان[ویرایش]