پرش به محتوا

atheist

از ویکی‌واژه

بیخدا , خدا ناباور يا آتئیست Atheist، اعتقاد نداشتن به خدا.

خدا ناباوری به معنای اعتقاد نداشتن به خداست اما ندانم گرایی به معنای نداشتن دانش و دلایل کافی در اثبات و رَدِّ وجودِ خداست.(تفاوتِ ندانم گرا با خدا ناباور) خِرَدگرا یا راسیونالیست، Rationalist، خِرَدگرا کسی است که در اندیشه و گفتار و کردارِ خود همواره بر اصولِ عقلی و منطقی، تکیه و تاکید می کند.