depressed

از ویکی‌واژه

انگلیسی[ویرایش]

صفت[ویرایش]

depressed (تفضیلی more depressed، عالی most depressed)


  • تخت، فشرده از پشت، فشرده از سطح پشتی به شکمی
  • افسرده، غمگین