stream

از ویکی‌واژه

انگلیسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

stream (جمع streams)

همچنین ← جریان؛ ← تچان

فعل[ویرایش]

stream (سوم شخص مفرد حال ساده streams، حال استمراری streaming، گذشته ساده و گذشته استمراری streamed)