آرامش

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

(مِ)

(اِم

صفت[ویرایش]

  1. آرامیدن.
  2. وقار، سنگینی.

اسم[ویرایش]

  1. خواب کوتاه و سبک.
  2. فراغت، آسایش.
  3. صلح وآشتی.
  4. سکون.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

peace,

ایتالیایی

اسم[ویرایش]

pace

quiete

اسم[ویرایش]

calma

انگلیسی
tranquillity