برگردان

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

(بَ. گَ)

صفت مفعولی[ویرایش]

  1. برگردانیده شده.
  2. ترجمه شده.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

اسمت[ویرایش]

  1. برگردان
  2. جایگزینی مواد متنی یک زبانه با مواد متنی برابر، در زبان دیگر. کار برگرداندن. ترجمه.
    کار برگردان این شعر هنوز تمام نشده.
  3. حاصل جایگزینی مواد متنی یک زبان با مواد متنی برابر، در زبان دیگر. حاصل برگرداندن. ترجمه.

آوایش[ویرایش]

[bæɾgæɾdɒn]، /بَرگَردان/

برگردان‌ها[ویرایش]

مریم

ایتالیایی

اسم[ویرایش]

traduzione

اسم[ویرایش]

ritornello

انگلیسی
turn over