برگرداندن

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

فعل[ویرایش]

  1. برگرداندن
  2. ترجمه کردن

برگردان‌ها[ویرایش]

  1. برگشت دادن

برگردان‌ها[ویرایش]

ایتالیایی

فعل[ویرایش]

ribaltare

فعل[ویرایش]

voltare

انگلیسی
vomit