پرش به محتوا

تماس

از ویکی‌واژه

فارسی

[ویرایش]

ریشه لغت

[ویرایش]
  • نیاهندوایرانی

آوایش

[ویرایش]
  • /تم/آس/

اسم

[ویرایش]

تماس

  1. ارتباط برقرار کردن دو نفر باهم چه بشکل فیزیکی و چه از راه دور مانند تلفن.
    تماس ممکن است از دو کلمه خالص تم - آس شکل گرفته باشد و به زبان معیار باستان یعنی آشپز کسی که متخصص در طعام است مانند طهمورث در شاهنامه.

زبان دیگر

[ویرایش]

ریشه لغت

[ویرایش]
  • عربی

آوایش

[ویرایش]
  • /تَماسّ/

مصدر لازم

[ویرایش]
  1. یکدیگر را مس کردن، به هم مالیده شدن.

––––

برگردان‌ها

[ویرایش]

منابع

[ویرایش]
  • فرهنگ لغت معین