جمهوری

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

ریشه لغت[ویرایش]

آوایش[ویرایش]

  • /جُمهُوری/

صفت نسبی[ویرایش]

  1. (سیاسی): منسوب به جمهور؛ حکومتی که فردی در آن از طرف مردم و برای مدتی مشخص به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود.
  2. نوعی از حکومت که رییس آن از سوی مردم کشور برای مدتی محدود برگزیده شود و آن انواع مختلف دارد: جمهوری اسلامی، جمهوری سوسیالیستی، جمهوری دموکراتیک، جهموری فدرال و غیره.
  3. جمهور= جم هور، جئم هور، جئم خور، جم خورشیدان، جم خورشیدپرستان، جم میترایک، همگی، همه، توده، مردمان، همگان، کشور، جَنَپَد، جَنپاد، فراویر، آپور برگرفته از فرهنگ نامه ( ( چیلو ) ) . اسل شناسی واژگان فارسی از ( ( زبان روزمره ) ) و ( ( زبان سازی دیرینه و نو ) ) . نویسنده: امیرمسعودمسعودی مسعودلشکر نجم آبادی. #آسانیک گری راهنمای بهره برداری و اسفایده. ساختار نوشته شدن برابری واژه ها: اسل= ساختگی= اسل های دیگر

زبان دیگر[ویرایش]

ریشه لغت[ویرایش]

  • نیاهندوایرانی

آوایش[ویرایش]

  • /جَم/هوری/

اسم مرکب[ویرایش]

جم‌هوری

  1. مفهوم باستانی آن جمع هوری‌ (حوری)، اجتماع جماعت هوری نژادی زیبا و شهره در دوران عتیق. چهار قوم ایرانی هزاره سوم پیش از میلاد تحت عناوین هوریان، لولوبیان، عیلامیان و کوتیان در تاریخ باستان مطرح هستند.

––––

برگردان‌ها[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین
  • فرهنگ بزرگ سخن