پرش به محتوا

خلق

از ویکی‌واژه

(خَ)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

مصدر متعدی[ویرایش]

 1. آفریدن.

(اِم

صفت[ویرایش]

 1. آفرینش.
 1. نیکخوی، خوش - خوی.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

(خَ لَ)

ریشه‌شناسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

 1. آفریده، مخلو
 1. خوی، عادت،

جمع[ویرایش]

 1. اخلا

قید[ویرایش]

 1. مردم، انسان.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

(خُ)

ریشه‌شناسی[ویرایش]

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

(خَ لِ)

ریشه‌شناسی[ویرایش]

صفت[ویرایش]

 1. کهنه، ژنده.

جمع[ویرایش]

 1. خلقان.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

خُلق :(kholgh) در گویش گنابادی به معنی اخلاق ، رفتار و منش میباشد.

برگردان‌ها[ویرایش]

ایتالیایی

اسم[ویرایش]

umore

اسم[ویرایش]

carattere

انگلیسی
temperament