دوشیدن

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

دَ

ریشه‌شناسی[ویرایش]

پهلوی: dušitan.duxtan

مصدر متعدی[ویرایش]

  1. بیرون آوردن شیر از پستان گاو، گوسفند، و مانند آن‌ها با دست؛ شیر از پستان بیرون کشیدن؛ دوختن.

برگردان‌ها[ویرایش]

بختیاری[ویرایش]

دُ دَ

مصدر[ویرایش]

  1. دوشیدن