زهر

از ویکی‌واژه

(زَ)

فارسی[ویرایش]

زَهر :(zahr) در گویش گنابادی یعنی کوفت ، مرگ ، وقتی میخواهند به کسی بگویند خفه شو یا در جواب خنده تمسخر آمیز استفاده میشود.

ریشه‌شناسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

  1. مادة سمی. ؛ ~ هلاهل زهر جانوری افسانه‌ای که گفته شده بسیار کشنده‌

استعاره[ویرایش]

؛ ~ چشم گرفتن بسیار ترساندن. ؛ ~ مار کردن کنایه از: خوردن (در مقام دشنام و تحقیر)

  1. ~ ماری کنایه از: مشروب الکلی.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(~.)

ریشه‌شناسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

  1. شکوفة درخت و گیاه.

جمع[ویرایش]

  1. ازهار، زهور.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

ایتالیایی

اسم[ویرایش]

veleno

انگلیسی
venom