زور

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

  • فارسی

اسم[ویرایش]

  1. دروغ، باطل.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

ریشه‌شناسی[ویرایش]

  1. نیرو، توانایی.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(زَ یا زُ)

(زردشتی)

  1. آبی است که به دست یکی از موبدان، پاک و مقدس شده، خوردنی مایع و آبکی ؛ م

قید[ویرایش]

  1. می‌زد.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

(زَ وَ)

صفت[ویرایش]

قید[ویرایش]

  1. فوق، زبر.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

ایتالیایی

اسم[ویرایش]

forza

انگلیسی
zip