سده

از ویکی‌واژه

(سَ دَ هْ)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

 1. سده مسمای سد یا صداست. به معنی هر صد یا صدمین چیز. خواصاًهر صد سال یا صدمین سال

(سَ دَ یا دِ)

اسم مرکب[ویرایش]

 1. یک صد سال، قرن.
 2. نام روز دهم از ماه بهمن چون در این روز تعداد فرزدان آدم که گیومرث مباشد، به صدتن رسید.به این مناسبت اینروز را جشن سده گیرند. واژه صد ،دراصل با سین است، نه صاد،چون فارسی سره است [۱]
 3. نام جشنی منسوب به هوشنگ، دومین پادشاه پیشدادی که آن را در روز دهم از ماه بهمن برگزار می‌کنند.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

اسم[ویرایش]

 1. سده
 2. قرن. صد سال متوالی.

اسم عربی[ویرایش]

سُدَه(بضم سین و تشدید دال )

 1. آن چه که بر آن نشینند مانند منبر.
 2. در خانه، پیشگاه.
 3. رواق خانه.
 4. بیماری سینه پهلو، گرفتگی رگ یا روده[۲]

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

ایتالیایی

اسم[ویرایش]

secolo

انگلیسی
century
 1. غیاث اللغات ، انتشارات امیر کبیر، تهران 1375
 2. فرهنگ رشیدی، برهان و غیره