ش

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

ریشه شناسی[ویرایش]

 • نیاهندوایرانی

آویش[ویرایش]

 • [شِ]

حرف[ویرایش]

شین

 1. شین، حرف شانزدهم از الفبای فارسی برابر با عدد ۳۰۰ در حساب ابجد.
  پسوند ش و آش ویژه زبان کاسی است.

پهلوی[ویرایش]

ضمیر[ویرایش]

 1. ضمیر شخصی n متصل سوم شخص مفرد.

استعاره[ویرایش]

 1. به صورت مفعولی: «دادش».
 2. به صورت فاعلی: «گفتش».
 3. به صورت اضافی: «خانه اش».

پسوند[ویرایش]

 1. این نشانه به بن مضارع می‌پیوندد و معنای اسم مصدر می‌دهد: آفرینش، پرورش، آموزش.

––––

برگردان‌ها[ویرایش]

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین