لیسک

از ویکی‌واژه

مازندرانی[ویرایش]

(سَ)

اسم[ویرایش]

 1. حلزون

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

فارسی[ویرایش]

لِیْسَکْ :(leysak) در گویش گنابادی یعنی آبنبات چوبی

آوایش[ویرایش]

 1. English: leesk IPA: liːsk

نام[ویرایش]

 1. لوچ، برهنه، عریان، لخت، رت، عور.

آوایش[ویرایش]

 1. سَ English: leesak IPA: liːsæk

نام[ویرایش]

 1. پستانک.

آوایش[ویرایش]

 1. سَ English: leesak IPA: liːsæk

نام[ویرایش]

حلزون . قسمي حلزون . راب . شنج . خف الغراب . فرحوليا. (تذکره ضرير انطاکي ذيل کلمه حلزون)

مثال[ویرایش]

 1. ليسک را بين ز بر لاله برگ -- يازان هر سو کشف آسا سرا
 1. تنش ز بلور مُذاب و دو چشم -- هوري قليائي دو گوهرا
 1. شاخ دو افراشته بر سرش بر -- بر سر هر شاخ يکي اخترا

همچو يکي واعظک گوژپشت -- دست دو برداشته بر منبرا

يا که به شب کرده رها ماکيان -- پيش چراغ اندر يا آذرا

يا چو يکي لولی در راه کوچ -- درد زهش مانده بجاي ايدرا

 1. کودککي بي مدد مام ناف -- زاده ، کنون بسته به پشت اندرا
 1. تا مگر از کوچ بيابد نشان -- مينگرد در که و در کردرا
 1. يا چو يکي ديده ابر ديده گاه -- از سپه ايران در لوهرا

گريه شادي شکنان در گلو -- خواهد گفتن ظفر لشکرا (علي اکبر دهخدا)

برگردان‌ها[ویرایش]

انگلیسی
snail