مان

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

ریشه لغت[ویرایش]

 • نیاهندوایرانی

آوایش[ویرایش]

 • /مان/

اسم[ویرایش]

مان

 1. (قدیم): به معنی خانواده، خاندان همراه با نوکرها و کلفت‌ها؛ خانمان، دودمان.
 2. مِاْنِ: در گویش گنابادی یعنی متعلق به ما ، متعلق به من ، مال ما ، در ملکیت ما.

ریشه‌ شناسی۲[ویرایش]

 • پهلوی
 1. اسباب و اثاثیه خانه.
 2. مثل و مانند.

پسوند[ویرایش]

 1. به صورت پسوند در کلمات مرکب آید و به معنی محل، جا و خانه و دودمان.
 2. در بعضی کلمات به معنی منش و اندیشه آید: شادمان، قهرمان.
 3. از ریشه فعل اسم معنی اسم مصدر می‌سازد: زایمان، سازمان.
 4. از مصدر مرخم اسم ذات می‌سازد: ساختمان.
 5. در ضمیر شخصی متصل اول شخص جمع: الف- در حالت اضافی (ملکی): کتابمان. ب- در حالت مفعولی: گفتمان (به ما گفت).

––––

برگردان‌ها[ویرایش]

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین