مصدر

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

ریشه لغت[ویرایش]

 • عربی

آوایش[ویرایش]

 • /م‍َصدَر/

اسم[ویرایش]

مصدر

 1. (ادبی): در دستور زبان کلمه‌ای که با افزودن پسوند ــَـ ن به آخر بُن ماضی ساخته می‌شود و بر انجام کار یا داشتن حالتی یا اِسناد، بدون مفهوم زمان و شخص دلالت میکند، مانند بردن و گفتن.
  مصادر سقیمهٔ زبان فارسی که در اعلال گاهی از حروف اصلی مصدر یک یا دو حرف بیشتر باقی نمی‌ماند، قابل استقلال نیست. «طالبوف»
 2. فعلی است بدون زمان و ضمائر. جمع مصادر
 3. منبع، جای بازگشت، سرچشمه.
 4. (نظامی): گماشته.
  به یاد تیمسار و مصدرش افتاد. تیمساری که بازنشسته بود، اما مصدر داشت. «دانشور»

واژه‌های مشتق شده[ویرایش]


برگردان‌ها[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین/ فرهنگ بزرگ فارسی

زبان دیگر[ویرایش]

ریشه لغت[ویرایش]

 • عربی

آوایش[ویرایش]

 • /مُصَدَّر/

صفت[ویرایش]

مصدر

 1. (قدیم): ویژگی جایی که کسی یا چیزی در بالای آن قرار گرفته باشد. مقدم داشته شده، در صدر قرار داده. در ابتدا آورده شده.
 2. آنکه به ریاست و صدارت رسیده. کسی که در صدر جای دارد. صدرنشین.