کار

از ویکی‌واژه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

سورانی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

کار

 1. کار

اسم[ویرایش]

 1. آن چه از شخصی یا شیئی صادر شود، آن چه که کرده شود، فعل، عمل.
 2. پیشه، شغل.
 3. سعی و جهد.
 4. رزم، جنگ.
 5. کشت، زراعت.
 6. مسئولیت، وظیفه.
 7. گرفتاری، دشوار

ریشه[ویرایش]

 1. وضعیت، حال.
 2. حادثه، پیشامد.
 3. صنعت، هنر.
 4. ممارست، اشتغال، تمرین.
 5. بنا، ساختمان.
 6. مرگ، موت.
 7. وسیلة معیشت، معاش.

پسوند[ویرایش]

 1. الف - چون به آخر اسم معنی پیوندد صیغة مبالغه سازد: ستمکار، گناهکار. ب - چون به اسم ذات و معنی پیوندد صیغة شغل سازد: خدمتکار، آتشکار. ؛ ~بیخ پیدا کردن کنایه از: بدتر یا وخیم تر شدن. ؛ ~به جای باریک کشیدن کنایه از: سخت یا خطرناک شدن اوضا

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

 1. ~تراشیدن کنایه از: تولید زحمت کردن. ؛ ~ حضرت فیل کنایه از: بسیار دشوار.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

و بار (رُ)

اسم مرکب[ویرایش]

 1. مشغولیت، معامله، شغل، کسب.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

صفت فاعلی[ویرایش]

 1. در ترکیب به معنی کارنده و کشت کننده آید: برنج کار، گلکار.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین


اسم[ویرایش]

 1. شغل
 2. گرفتاری. مشغله
 3. سرنوشت

برگردان‌ها[ویرایش]

هم‌خانواده[ویرایش]

پیشوندی[ویرایش]
پسوندی[ویرایش]
ایتالیایی

اسم[ویرایش]

faccenda

funzione

carriera

attività

اسم[ویرایش]

lavoro

انگلیسی
workmanship