ورترگن

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

ریشه لغت[ویرایش]

  • اوستایی

آوایش[ویرایش]

  • /ور/تر/گن

اسم خاص[ویرایش]

ورترگن

  1. (ادیان): از خدایان معنوی و غیر جسمانی و نیکوکار زرتشتی منقول در خرده اوستا.
    اطلاق اسامی مانند ورترگن، تیشتری، وهومنو، سپنت و آرمتی در زبان اوستایی یا زبان پارسی باستان به خدایان دلیل نامفهوم بودن اینگونه اصطلاحات ورود یافته به زبان‌های مزبور است.