پرش به محتوا

ویکی‌واژه:فهرست‌های بسامدی

از ویکی‌واژه

فهرست‌های بسامدی فهرست‌هایی هستند که با شمارش میزان کاربردِ واژه‌ها معمولاً در متن‌های بزرگ تهیه می‌شوند. این فهرست‌ها نشانگر میزان کاربرد هر واژه در زبان هستند. این فهرست‌ها در تهیهٔ فرهنگ‌ها و انتخاب واژه‌های پرکاربرد بسیار مفید و ارزشمندند.