پرده

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

(پَ دِ)

اسم[ویرایش]

  1. پوشش، حجاب.
  2. پارچه‌ای که بر پنجره بیاویزند.
  3. نوا، گاه.
  4. هر یک از بخش‌های نمایش که با افتادن پرده، صحنه عوض می‌شود.
  5. مجازاً آن چه که مانع خوب دیدن یا شنیدن می‌شود.
  6. لایة نازکی از بافت‌ها که سطح اندام را می‌پوشاند.
  7. حجله.
  8. حرمسرا.

منابع[ویرایش]

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

کلمات مرتبط[ویرایش]

ایتالیایی

اسم[ویرایش]

sipario

paravento

اسم[ویرایش]

tenda

انگلیسی
window shade