پویانمایی

از ویکی‌واژه

سومین برابر سازی برای واژه انیمیشن در زبان انگلیسی است. چون بخشی از واژه متحرک سازی عربی بود در دهه هفتاد فرهنگستان زبان پارسی به جای این واژه از واژه پویانمایی بهره جست که آمیخته ای بود از واژگان [ پویا (دوانیدن)

+ نمای (نمایش دادن)

  1. + ی خویشاوندی ] . پس پویانمایی "کنشی است که در آن دویدن را نمایش می دهیم." و پویا نما کسی است که این کار پویانمایی را انجام می دهد
  1. کلید های دستوری :
  • پویانمایی [ پویا (صفت فاعلی در زبان پارسی)

+ نمای (گرفته شده از نمایش-اسم مصدر در زبان پهلوی)

  1. + ی خویشاوندی ]

برابر های دیگر[ویرایش]

جان بخشی - متحرک سازی - زنده نگاری