-استن

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

همرسته
ـیستن ساختنی که ...
ـاستن ساختن با ...
ـوستن ساختنِ ...

پسوند[ویرایش]

  1. برای ساختن مصدر گزاری گذرا، بمعنی ساختن با آنچه پایه مصدر می‌اشارد، به پایان پایه مصدر می‌چسبد:
    نوعاستن
    گروهاستن
    گوناستن

ساختن بن فعل[ویرایش]