از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

پسوند[ویرایش]

 • /-َمْ/
 1. هنگام پیوندادن (متصل شدن) به آخر کینما، در نقش ضمیر پیوسته/نهادنمای اول شخص مفرد می‌باشد:
  رفتم
  روم
  روینم
 2. هنگام پیوندادن به آخر اسم، در نقش صفت ملکی اول شخص مفرد می‌باشد:
  کفشم پاره شده.
  برادرم دیروز اعصابم را خورد کرد.
  دیروز دستم را با چاقو بریدم.

برگردان[ویرایش]