بادتیریکان

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

ریشه شناسی[ویرایش]

  • سومری

آوایش[ویرایش]

  • [بادتیری/کان]

جای نام[ویرایش]

بادتیریکان‌

  1. با خارخار همسان پنداشته شده و از کهن‌ترین نواحی زیست یکی از قبایل ایرانی یعنی کوتی از هزاره سوم پ. م. تا دوران پادشاهی ماد بوده است.
    خارخار یا بادتیریکان باستانی ترجیحا با هنگمتنه یعنی همدان امروزی یکی شناخته شده ولی به نظر می‌رسد شهر آذربایجان یا همان آذرگشسپ مدّنظر باشد؛ پسوند کان با کن‌های اوستا قابل قیاس است.

منابع[ویرایش]

––––