به

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

ریشه لغت[ویرایش]

 • عربی

آوایش[ویرایش]

 • /بِه/

اسم[ویرایش]

بِه

 1. درختی است مانند درخت سیب پشت برگ‌هایش کرک‌دار؛ میوه‌اش زرد و خوشبو و کرکدار و در پاییز می‌رسد. میوه و دانه میوه‌اش برای سینه و ریه نافع است.
 2. (گفتگو): نشانه تحسین، تعجب، یا اعتراض، که در ابتدای جمله می‌آید.

ریشه شناسی۲[ویرایش]

حرف اضافه[ویرایش]

بِ

 1. برای بیان الصاق و اتصال بکار می‌رود؛ برای مخاطب قرار دادن کسی یا ایجاد ارتباط با کسی یا چیزی بکار می‌رود.
 2. به وسیله، توسط.
 3. سوگند، قَسم مانند: به خدا، به جان تو.
 4. به سویی، به طرف.
 5. برای، به خاطر.
 6. بر روی، بر.

مصدر لازم[ویرایش]

 1. به انجام کاری وسوسه شدن.
 2. صرافت کاری افتادن (بِ. صِ فَ تِ اُ دَ)

زبان دیگر[ویرایش]

 • پهلوی

صفت[ویرایش]

 1. از فارسی میانه پَه یا پَد، خوب، نیک.

مترادف‌ها[ویرایش]

––––

برگردان‌ها[ویرایش]

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین
 • فرهنگ بزرگ سخن