بیدانول

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

بی - دان - اول

  • گونه‌ای شهابسنگ که فاقد دانول است. آنها از جنس سنگ بوده و در مرحله‌ی گداختگی بلور شده‌اند. بیدانولها کمیاب هستند و تنها ۹
  1. درصد شهابسنگهای فروافتاده را تشکیل میدهند.

آوایش[ویرایش]

  • /بیدانول/

نویسه گردانی[ویرایش]

مترادف‌ها[ویرایش]

  1. ادانول

برگردان‌ها[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

Bidânul, adânul, from bi- or → a- "without" + dân, from dâné "grain" + affix → -ul. → chondrule.


Abbreviations and symbols


Transliteration of Persian characters

بن مایه (مرجع[ویرایش]

حیدری ملایری، م. فرهنگ ریشه شناختی اخترشناسی و اخترفیزیک، ۲۰۰۵