پرش به محتوا

ذکر

از ویکی‌واژه

(ذِ)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

مصدر متعدی[ویرایش]

 1. یاد کردن، بیان کردن.

(اِم

 1. یادآو

ریشه[ویرایش]

 1. نام، آوازه.
 2. شرح حال، ترجمة احوال.
 3. پند، موعظه. ؛~ جمیل یاد نیکو. ؛ ~ خیر یاد نیکو. ؛ ~ جلی ذکری که صوفیان به آواز بلند ادا کنند. ؛~ خفی ذکری که صوفیان در دل گویند. ؛~ مصیبت بیان کردن مصائب ائمه به ویژه امام حسین (ع)
 1. ~خیر کسی را گفتن از وی به نیکی یاد کردن.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

(ذُ)

ریشه‌شناسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

 1. یادگار.
 2. حفظ.

(اِم

صفت[ویرایش]

 1. تذکر، یادآو

ریشه[ویرایش]

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

(ذَ کَ)

ریشه‌شناسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

 1. نر، نرینه.

جمع[ویرایش]

 1. ذکور.
 2. آلت تناسلی مرد.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین
 1. ‍‍

عربی[ویرایش]

برگردان‌ها[ویرایش]

انگلیسی
recitation