رشمندی

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

رش - مند - ای

  1. چگونگی نزدیکی به واقعیت؛ بدون خطا و اشتباه
  2. دقت؛ درستی
  3. قابلیت برازش مقدار اندازه‌گیری شده با مقدار واقعی

آوایش[ویرایش]

  • /رَشمَندی/؛ SAMPA: /"raSmandi

نویسه گردانی[ویرایش]

مترادف‌ها[ویرایش]

برگردان‌ها[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

Rašmandi, from rašmand, from raš + adjective forming suffix -mand. Raš, from Av. root raz- "to right, correct, arrange;" compare with Skt. raj "to reign, rule, direct," Gk. oregein "to strech out," L. rego "to direct, lead;" PIE *reg- "to move in a straight line." Similarly, Av. râšta-, rašta- "straight," Skt. rju "straight, right, upright," Gk. orektos "elongated," L. rectus "straight," Ger. recht, E. right. In Mod.Pers. there are

  1. several derivatives:

râst, râšt (as in afrâšt(an) )

  1. "right; true,"

rasté, rešté, raj, raž, râh, ris, râdé, radé, Lori rezg "row," etc.


Abbreviations and symbols


Transliteration of Persian characters

واژه‌های وابسته[ویرایش]

رشمند

بن مایه (مرجع[ویرایش]

حیدری ملایری، م. فرهنگ ریشه شناختی اخترشناسی و اخترفیزیک، ۲۰۰۵