پرش به محتوا

شامگاهی

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

صفت[ویرایش]

شام - گاه - ای

  1. متعلق به، یا رخداده در غروب.

آوایش[ویرایش]

  • /شامگاهی/؛

نویسه گردانی[ویرایش]

برگردان‌ها[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

Šâmgâhi, adj. of šâmgâh "evening," from šâm "evening, evening meal" + gâh "time." The first component, šâm, from Mid.Pers. šâm "evening meal, supper," from Av. xšāfnya- "evening meal," from Av. xšap-, xšapā-, xšapan-, xšafn- "night" (O.Pers. xšap- "night," Mid.Pers. šap, Mod.Pers. šab "night")

cf. Skt. ksap- "nigh, darkness;"

Hittite ispant- "night." The second component gâh "time," Mid.Pers. gâh, gâs "time," O.Pers. gāθu-, Av. gātav-, gātu- "place, throne, spot;" cf. Skt. gâtu- "going, motion; free space for moving; place of abode;" PIE *gwem- "to go, come."


Abbreviations and symbols


Transliteration of Persian characters

بن مایه (مرجع[ویرایش]

حیدری ملایری، م. فرهنگ ریشه شناختی اخترشناسی و اخترفیزیک، ۲۰۰۵

انگلیسی
vespertine