گاه

از ویکی‌واژه

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

اسم[ویرایش]

 1. تخت شاهی، سریر.
 2. مسند.
 3. جا، مکان.
 4. بوتة زرگران.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

ریشه‌شناسی[ویرایش]

 1. آهنگ، آواز.

پسوند[ویرایش]

 1. علامت اسم زمان که در آخر کلمه درمی آید مانند شامگاه صبح گاه، و علامت اسم مکان نیز می‌باشد مانند دانشگاه، آرامگاه.

پسوند[ویرایش]

 1. به صورت پسوند در نام‌های آهنگ‌های موسیقی به کار رود: سه گاه، چهارگاه.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

اسم[ویرایش]

 1. زمان، وقت.
 2. عصر، دوره.

منابع[ویرایش]

 • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها[ویرایش]

انگلیسی
time