پرش به محتوا

طرف

از ویکی‌واژه

(طَ رْ)

فارسی

[ویرایش]

طِرَفْ :(teraf) در گویش گنابادی یعنی مواجهه ، رو در رو شدن ، مقابل هم قرار گرفتن

ریشه‌شناسی

[ویرایش]

اسم

[ویرایش]
 1. چشم، گوشة چشم.
 2. نگاه از گوشة چشم.
 3. پایان و کنارة چیزی.
 4. در فارسی به معنی کمربند و بند طلا یا نقره که بر کمر بندند هم گفته شده.

منابع

[ویرایش]
 • فرهنگ لغت معین

(طُ رَ)

ریشه‌شناسی

[ویرایش]
 1. جِ طرفه ؛ چیزهای تازه و عجیب.

منابع

[ویرایش]
 • فرهنگ لغت معین

(طَ رَ)

ریشه‌شناسی

[ویرایش]

اسم

[ویرایش]
 1. جانب، کرانه.
 2. سوی، جهت.

(عا.)

 1. نزدیک به زمان خاصی یا حوالی آن.
 2. فرد شناخته شده و غایبی میان دو یا چند نفر، یارو.
 3. پاره، جزء.
 4. ناحیه، منطقه.

منابع

[ویرایش]
 • فرهنگ لغت معین

عربی

[ویرایش]

اسم

[ویرایش]

===آوایش===: طَرف

برگردان‌ها

[ویرایش]
ایتالیایی

اسم

[ویرایش]

lato

اسم

[ویرایش]

versante

انگلیسی
wing