پرش به محتوا

نقطه

از ویکی‌واژه

(نُ ط)

فارسی[ویرایش]

ریشه‌شناسی[ویرایش]

  1. نکته یا نوک

سه گمانه درباره واژه ( نکته، نقطه ) :

1 - واژگانِ ( نکته، نقطه ) با واژه ( نوک ) همبسته و مرتبط هستند.

2 - واژگانِ ( نکته، نقطه ) با واژگانِ ( punkt ) در زبان آلمانی و ( punctum ) در لاتین خویشاوندی دارد.

3 - واژگانِ ( نکته، نقطه ) با واژه یِ ( ni - keta ) در زبانِ خویشاوندِ سانسکریت به چمِ ( نشان، علامت، نشانه ) از یک بُن و ریشه هستند.

درباره یِ گمانه یِ 3 باید گفت که واژه یِ "نی کِتَ" در زبانِ سانسکریت از یک تکواژِ پیشوندیِ "نی" ساخته شده که با پیشوندِ "نِ" در زبانِ پارسی کنونی یکی است؛مانند: نِشان، نِوشتن، نِگاشتن و. . .

( این پیشوند در زبانهای اوستایی - پهلوی - سانسکریت به دیسه یِ "نی ni" بوده است. )

واژه یِ ( keta ) در زبانِ سانسکریت به چمِ ( نشانه، نشان، علامت، شکل، ترکیب، منظر، خانه، منزل ) بوده است ( ن. ک. رویه یِ 496 از نبیگِ "فرهنگِ سَنسکریت - فارسی" - پوشینه یکم ) که یکی از چمهایِ آن با واژه یِ ( کَده ) به چمِ ( خانه، سرا، منزل ) در پارسی خویشاوندی دارد.

یادآوری:جدای از سه گمانه یِ بالا، آنچه روشن و بدیهی است، این است که

1 - دو واژه "نکته و نقطه" از یک ریشه هستند؛چراکه در میان زبانهای اروپایی نیز این دو واژه با یک ریخت و به هر دو معنا می باشند.

2 - واژه "نکته" ریختِ کهن ترِ واژه یِ "نقطه" می باشد.

پَسگشت ( reference ) :

در رویه یِ 427 از نبیگِ "فرهنگِ سَنسکریت - فارسی" - پوشینه دوم چنین آمده است

اسم[ویرایش]

  1. علامتی ریز و گرد و چهارگوش که در زیر یا روی بعضی از حروف الفبا می‌گذارند.
  2. محل، جا.
  3. مرکز.
  4. نکته.

جمع[ویرایش]

  1. نقاط. نقط. ؛ ~ی حرکت مبداء حرکت. ؛ ~ ضعف هر یک از معایب شخ

صفت[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  • فرهنگِ سَنسکریت

اسم[ویرایش]

برگردان‌ها[ویرایش]

ایتالیایی

اسم[ویرایش]

punto

انگلیسی
tittle